shabd-logo

டாப் டிரெண்டிங் புத்தகங்கள்

The Power of Your Subconscious Mind in Tamil (உங்கள் ஆழ்மனதின் அற்புத சக்தி)

The unique feature of this book is its down-to-earth practicality here you are presented with simple, usable techniques and formulas, which you can easily apply in your workaday world. I have taught these simple processes to men and women all over th

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
1 May 2023
இப்போது படியுங்கள்
250
அச்சு புத்தகம்

You can work your own miracles (Tamil)

நீங்கள் விரும்பும் அனைத்தும் உங்கள் கைக்கெட்டும் தூரத்தில்தான் உள்ளு! நீங்கள் விரும்புகின்றவற்றைக் கைவசப்படுத்துவதற்கு, உங்களுடைய சொந்த ஆளுமைக்குள் துயில் கொண்டிருக்கின்றன அந்த அற்புத சக்தியை விழித்தெழச் செய்வது எப்படி என்பதை நீங்கள் கற்றுக் கொள்ள வே

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
28 February 2023
இப்போது படியுங்கள்
299
அச்சு புத்தகம்

Chanakya Neeti with Chanakya Sutra Sahit - Tamil (சாணக்யா கொள்கை - சாணக்ய சூத்திரம் உட்பட)

One of the greatest figures of wisdom and knowledge in the Indian history is Chanakya. Chanakya is regarded as a great thinker and diplomat in India who is traditionally identified as Kautilya or Vishnu Gupta. Originally a professor of economics and

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
1 May 2023
இப்போது படியுங்கள்
150
அச்சு புத்தகம்

Hirdaya Rogiyon Ke Liye 201 Ahar Tips Tamil

NA

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
1 May 2023
இப்போது படியுங்கள்
125
அச்சு புத்தகம்

How to Win Friends & Influence People in Tamil (நண்பர்களை எளிதாகப் பெறுவதும் மக்களிடம் செல்வாக்குடன் விளங்குவதும் எப்படி)

The book 'How to win Friends & Influence People' presents a lot on personality development thus making you an extraordinary person. The book provides fundamental techniques in handling people and big secret of dealing with people. By reading this boo

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
1 May 2023
இப்போது படியுங்கள்
250
அச்சு புத்தகம்

The Richest Man in Babylon in Tamil (பாபிலோனின் மிகப் பெரிய பணக்காரர்)

The Richest Man in the Babylon. This book deals with the personal success of each of us. Success means results coming from our efforts and ability. A good preparation is the key to our success. So keep a part of what you earn with yourself. From the

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
1 May 2023
இப்போது படியுங்கள்
150
அச்சு புத்தகம்

As a Man Thinketh in Tamil (மனிதனின் எண்ணங்கள்)

'As a Man Thinketh' is a self-help book by James Allen (24th November 1864 - 24th January 1912). When Allen was just 15 years, there happened a tragedy, his businessman father was robbed and murdered. Due to this, his family suffered huge financial c

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
1 May 2023
இப்போது படியுங்கள்
150
அச்சு புத்தகம்

Be Your Own Sunshine in Tamil (உங்கள் சொந்த சூரிய ஒளியாக இருங்கள்)

This book consists of author's four works, 'As a man thinketh', 'From passion to peace', 'Man: King of mind, body and circumstance', and "Foundation stones to happiness and success'. It narrated about the power of positive thinking. Thoughts play a v

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
1 May 2023
இப்போது படியுங்கள்
250
அச்சு புத்தகம்

How to Stop Worrying and Start Living in Tamil (கவலையை விட்டொழித்து மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது எப்படி)

The book 'How to stop worrying & start living' suggest many ways to conquer worry and lead a wonderful life. The book mentions fundamental facts to know about worry and magic formula for solving worry-some situations. Psychologists & Doctors' view:•

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
1 May 2023
இப்போது படியுங்கள்
250
அச்சு புத்தகம்

Reasons To Stay Alive (Tamil)

மனத்தளர்ச்சியால் துவண்டு போயிருப்பவர்களுக்கு ஊக்கத்தையும் நம்பிக்கையையும் கொடுக்கும் நூல்! தன்னுடைய மனநோயின் காரணமாக, சாவின் விளிம்புவரை சென்ற மேட் ஹெயிக், அதனுடன் எப்படிப் போராடி வெற்றி பெற்று, மீண்டும் வாழ்க்கையைக் கொண்டாடக் கற்றுக் கொண்டார் என்பதை

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
28 February 2023
இப்போது படியுங்கள்
299
அச்சு புத்தகம்

Winners And Losers Tamil

Winners And Losers Tamil Read more

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
1 May 2023
இப்போது படியுங்கள்
195
அச்சு புத்தகம்

Shiv Puran in Tamil (சிவ புராணம்)

Puranas are almost like an encyclopaedia listing the human achievements in this part of the world till the time they were edited or compiled. In every cycle of time the master editor called Veda Vyas emerges to edit, vet and compile these records. Th

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
1 May 2023
இப்போது படியுங்கள்
175
அச்சு புத்தகம்

21 Lessons For The 21St Century (Tamil)

Reading books is a kind of enjoyment. Reading books is a good habit. We bring you a different kinds of books. You can carry this book where ever you want. It is easy to carry. It can be an ideal gift to yourself and to your loved ones. Care instructi

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
28 February 2023
இப்போது படியுங்கள்
699
அச்சு புத்தகம்

Think and Grow Rich in Tamil (சிந்தித்துப் பாரு செல்வந்தன் ஆகு) (Tamil Translation of  Think And Grow Rich)

A classic by Napoleon Hill and still, the top selling book in its genre, it teaches you how you can acquire riches!Hill talks about twelve steps that one needs to take to become rich. He has gone deeply into thought process, sex, romance, fear, subco

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
1 May 2023
இப்போது படியுங்கள்
250
அச்சு புத்தகம்

Fearless Governance in Tamil (அச்சமற்ற ஆட்சி - வளமான புதுச்சேரி)

The Book ‘Fearless Governance’ by Dr Kiran Bedi, former Lt Governor of Puducherry and IPS (retd) is a revelation of stark realities of governance.This book is based on the ground realities of nearly five years of service of Dr. Bedi as Lt. Governor o

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
1 May 2023
இப்போது படியுங்கள்
395
அச்சு புத்தகம்

The 12-Week Fitness Project in Tamil (12-வார உடற்பயிற்சி திட்டம்)

பொருத்தமாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் எப்படி தொடங்குவது என்று தெரியவில்லையா? இந்தியாவின் #1 ஊட்டச்சத்து நிபுணர் மற்றும் சுகாதார வழக்கறிஞரான ருஜுதா திவேகர் உங்களுக்கு உதவட்டும்.உலகின் மிகப் பெரிய மற்றும் வெற்றிகரமான பொது சுகாதாரத் திட்டங்களில் ஒன்றான '12 வ

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
1 May 2023
இப்போது படியுங்கள்
250
அச்சு புத்தகம்

Eating in the Age of Dieting in Tamil (உண்ணுதல் உணவுக் ... வயதில&#30

రుజుతా దివేకర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా అనుసరించే పోషకాహార నిపుణులు మరియు ప్రముఖ ప్రజారోగ్య న్యాయవాది. గత దశాబ్దంలో, ఆమె రచనలు దేశవ్యాప్తంగా ఆహార సంభాషణలను వ్యామోహాలకు దూరంగా మరియు స్థానికంగా, కాలానుగుణంగా మరియు సాంప్రదాయంగా తినడం వైపు నిర్ణయాత్మక

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
1 May 2023
இப்போது படியுங்கள்
350
அச்சு புத்தகம்

Kya Kare Jab Maa Bane in Tamil (தாய்மை அடையும் போது பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் ? : எப்படி ஆகும் ? என்ன ஆகும் ?)

This book is a translation of 'what to expect when you are expecting' By Heidi murkoff. This book is read by 93% of women who are pregnant or are planning pregnancy. It was named one of the most influential books of the last 25 years. This edition is

0 வாசகர்கள்
0 நபர்களால் வாங்கப்பட்டது
0 பகுதி
1 May 2023
இப்போது படியுங்கள்
295
அச்சு புத்தகம்

ஒரு புத்தகத்தைப் படியுங்கள்