shabd-logo

25. ஜோடாவின் துணிவு!

18 January 2024

1 பார்த்தது 1

பாபுஜியும், பிருமச்சாரியும் விழிப்பதைப் பார்த்த ஜோடா, “உங்கள் இருவருக்கும் வரவர சுயநம்பிக்கை போய்விட்டது” என்று ஓர் அம்பை வீசினான்.
அதுவரை தாங்கள் கண்ட காட்சியால் குழப்பத்தில் இருந்த இரு பிருமச்சாரிகளும் ஜோடாவை சீற்றத்துடன் நோக்கினார்கள். “யார் சொன்னது?” என்று கேட்டார் ஹர்பா சங்க்லா.
“எந்த முட்டாள் சொன்னான்?” என்று வினவினார் பாபுஜி.
“இந்த முட்டாள்தான்” என்று தன்னைச் சுட்டிக்காட்டி மார்பில் தனது வலது கை நடுவிரலை ஊன்றினான் ஜோடா.
இதைக் கேட்ட பாபுஜியின் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தன. “எதைக்கொண்டு எங்கள் சுயநம்பிக்கையை எடை போட்டாய்?” என்று கேட்டார் குரலில் கோபச்சாயை துலங்க.
ஹர்பாசங்க்லா கேள்வி ஏதும் கேட்கவில்லை. அவர் பார்வையிலேயே கேள்வி தொக்கி நின்றது. அவர் உஷ்ணப்பார்வை கலந்த கேள்விக்கோ, வெளிப்படையாக சீறிய பாபுஜியின் வினாவுக்கோ சிறிதும் அஞ்சாத ஜோடா “நான் சாம்ராஜ்ஜியத்தை ராஜபுதனத்தில் அமைப்பதைப் பற்றி சந்தேகம் தெரிவித்தீர்கள்” என்று சுட்டிக் காட்டினான்.
“ஆம்.” ஏக காலத்தில் வந்தது மற்ற இருவர் பதிலும்.
ஜோடா சிறிது சிந்தித்துவிட்டு மெள்ள சொன்னான். “நீங்கள் இருவரும் ராஜபுதனத்தின் மகாவீரர்கள்” என்று.
ஜோடாவின் புகழ்ச்சி இருவருக்குமே பிடிக்கவில்லை.
“நாங்கள் சொன்னோமா அப்படி உன்னிடம்?” என்று கேட்டார் ஹர்பாசங்க்லா.
“நீங்கள் சொல்லவில்லை, ராஜபுதனம் சொல்கிறது. இல்லாவிட்டால் வனப்பிரஸ்த ஜோகி உங்களிடம் என்னை அனுப்பியிருக்கமாட்டார். கரிய புரவி வீரரைப்பற்றி எங்கும் பேச்சு அடிபடுகிறது” என்று விளக்கினான் ராவ்ஜோடா.
“அதற்கும் உனது துர்நடத்தைக்கும் என்ன சம்பந்தம்?” என்று சீறினார் பாபுஜி.
“எது துர்நடத்தை?” ஜோடா கேட்டான், குழப்பம் இல்லாத குரலில்.
“கிரிஜாவைத் தொட்டது. தவிர...” இழுத்தார் சங்க்லா.
ஜோடா புன்முறுவல் கொண்டான். “உங்களுக்குத் தெரியாதது அல்ல பிருமச்சாரி. க்ஷத்திரிய தர்மம் எங்கள் காதலை அனுமதிக்கிறது. திருமணத்தைக்கூட அனுமதிக்கிறது” என்று கூறினான் ஜோடா.
சங்க்லாவின் முகத்தில் மறுபடியும் கோபத்தின் சாயை விரிந்தது. “அது சாதாரண நியாயம். கிரிஜா சுல்கத்தால் கட்டுப்பட்டவள். சாம்ராஜ்ஜியத்தை சிருஷ்டிக்காமல் அவளை நீ அடைய முடியாது” என்றார் குரலில் சினம் துளிர்க்க.
“சாம்ராஜ்ஜியத்தைத்தான் ஸ்தாபிக்கப் போகிறேனே.”
“எப்படி அத்தனை நிச்சயமாகச் சொல்கிறாய்?”
“ராஜபுதனத்தின் இரண்டு மகாவீரர்களின் துணை இருக்கும் போது அதில் சந்தேகம் எதற்கு? உங்களுக்கு சுயநம்பிக்கை இருந்தால் இந்த ஆட்சேபணையைக் கிளப்பியே இருக்க வேண்டாம். அடக்கத்தினால் உங்கள் இருவர் பலமும் உங்களுக்குத் தெரியவில்லை. நீங்கள் இருவரும் அனுமார் மாதிரி. பிறர் சொல்லித்தான் உங்கள் பலம் தெரியும்.”
“அப்படியானால் நீ ஜாம்பவானா, எங்கள் பலத்தை எடுத்துரைக்க?”
“அத்தனை வயதாகவில்லை. இருந்தாலும் காரியச் கிரமத்துக்கு அப்படி வைத்துக்கொள்ளலாம்” என்ற ராவ் ஜோடா “பிருமச்சாரி! பாபுஜி! இன்றிலிருந்து இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள் நாம் மண்டோரைப் பிடிக்கிறோம், சந்தேகம் வேண்டாம்” என்று வேகத்துடன் கூறிவிட்டு விடுவிடு என்று பிருமசாரியின் விடுதியை நோக்கி நடந்தான். மற்ற இருவரும் அவனைப் பின்பற்றிச் சென்றார்கள்.
விடுதியின் வாசலிலேயே மலை அரசி நின்றிருந்தாள் மந்தகாச வதனத்துடன்.
“வாருங்கள். உணவு தயாராயிருக்கிறது” என்று மூவரையும் முகமன் கூறி அழைத்தாள். மூவருக்கும் அவளே உணவும் பரிமாறினாள். மூவரும் பேசாமல் மௌனமாகவே உணவருந்தி முடித்தார்கள். பிறகு, மலை அரசியையும் அழைத்துக்கொண்டு பக்கத்தில் இருந்த போர்ப் பயிற்சி அரங்கத்திற்குச் சென்றார்கள். அங்கு முற்றத்துத் தாழ்வரையில் அமர்ந்ததும் ஹர்பாசங்கலா பேச்சை நேர்முகமாகத் துவக்கி “நடந்ததை மறந்துவிடுவோம். நடக்கப் போவதைக் கவனிப்போம்” என்றார்.
அவர் நடந்தது என்று எதைக் குறிப்பிடுகிறார் என்பதை மலை அரசியும் ஜோடாவும் உணர்ந்து கொண்டதால் இருவா கண்களும் ஒரு விநாடி சந்தித்துப் பிரிந்தன.
அதைக் கவனித்தும் கவனிக்காதது போல் பேச்சைத் துவங்கிய பிருமச்சாரி “மேவார் சம்பவங்கள் நடந்து மாதங்கள் ஓடிவிட்டன. சந்தசிம்மன் மண்போர் கோட்டையை நன்றாகப் பலப்படுத்திவிட்டான். அதிகப்படி படைகளை வரவழைத்து அந்தக் கோட்டையை தனது மைந்தர் இருவரிடம் கொடுத்துவிட்டுப் போய்விட்டான். இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள் நாம் அதைத் தாக்க வேண்டும். அவர்கள் மண்டோரை திடப்படுத்த மேலும் அவகாசம் கொடுத்து அவர்கள் காலை ஊன்றிவிட்டால் அந்தக் கோட்டையைப் பிடிப்பது சுலபம் அல்ல” என்று விளக்கினார். தாம் சொல்வது மற்றவர் மனதில் இறங்கட்டும் என்பதற்காக சில விநாடிகள் மௌனம் சாதித்தார்.
“இன்னும் ஒரு மாதத்தில் தாக்கலாம்” என்றான் ஜோடா மெதுவாக.
ஹர்பாசங்க்லா அவன்மீது கண்களை நிலைக்கவிட்டார். “எப்படி அத்தனை நிச்சயமாகச் சொல்கிறாய்?” என்று வினவினார்.
“இங்கு தங்களிடம் பயிற்சி பெறும் வீரர்கள் இருநூறு பேருக்குமேல் இருக்கிறார்கள்...” என்றான்.
“ஆம்.” பிருமச்சாரியின் குரலில் உணர்ச்சி ஏதுமில்லை.
“நாம் இங்கில்லாதபோது மலை அரசி அவர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்திருக்கிறாள்.”
“அதனால்?”
“மிருகங்களையே அவள் பழக்கும்போது வீரர்களைப் பழக்குவது கஷ்டமா?”
இந்தக் கேள்வியைக் கேட்ட பாபுஜி கோபநகை நகைத்தார்... “மிருகங்களைப் பழக்குவதும் மனிதர்களுக்குப் போர்ப் பயிற்சி அளிப்பதும் ஒன்றா?” என்று வினவினார் குரலில் கோபம் தொனிக்க.
ஜோடா அவரைப் பார்த்து, “பிந்தியது சுலபம்” என்றான். அத்துடன் மேலும் சொன்னான்: “மலை அரசியே வாள் எடுத்துப் போரிடுவாள். ஆனால் நான் அதை அனுமதிக்கமாட்டேன். மண்டோரை வெல்ல மூன்று சக்திகள் இருக்கின்றன. ஒன்று, உங்கள் புரவிப்படை; இரண்டு, எனது புரவி வீரர்களும், பிருமச்சாரியால் பயிற்சி பெற்ற வீரர்களும்; மூன்றாவது, முந்தைய இரண்டையும்விட பலமானது...” இந்த இடத்தில் சிறிது நிறுத்தினான்.
பிருமச்சாரி முகத்தில் குழப்பம் தெரிந்தது. “அந்த மூன்றாவது என்ன?” என்று கேட்டார்.
ஜோடாவின் முகத்தில் பெருமிதம் படர்ந்தது. “மார்வார் மக்கள் சுயமரியாதை உள்ளவர்கள். ராஜபக்தி உள்ளவர்கள். இன்னொரு அரசு தங்களை ஆள விடமாட்டார்கள். இந்த ஜன சக்தி இப்பொழுது பொங்கிக்கொண்டிருக்கும். நாம் கோட்டை முன்பு தோன்றும்போதே உள்ளே கிளர்ச்சி ஏற்படும்” என்று திட்டமாகக் கூறினான்.
பாபுஜி ஜோடாவை நோக்கினார் வெறுப்புடன். “அந்த ராஜ பக்தி, ஜனசக்தி இத்தனை நாள் தூங்கிக் கொண்டிருந்ததா?” என்று வினவினார் வெறுப்பு சந்தேகமின்றி ஒலித்த குரலில்.
“தூங்கவில்லை. மக்கள் தாங்களாக இயங்குவதற்கு நாள் பிடிக்கும். தவிர, உள்ளே புதிதாக வருபவன் அநீதியும் அதிகப்பட வேண்டும். ஆக்கிரமித்த படையில் யாராவது ஒருவன் மக்களைக் கொடுமைப்படுத்தினால் போதும், அந்த ஒரு பொறி, தீயாகப் பிடிக்கும்” என்ற ஜோடா “அங்கு நிலைமை தற்சமயம் என்ன என்பதை அறிய வேண்டும்” என்றான்.
“எப்படி அறிவது?” என்று கேட்டாள் மலை அரசி.
“மார்க்கம் இருக்கிறது” என்ற ஜோடா “இன்னும் ஒரே வாரத்தில் நிலைமையை அறிந்து வருகிறேன்” என்றான்.
மலை அரசியின் முகத்தில் அதிர்ச்சி தெரிந்தது.
“நீங்களா?” அதிர்ச்சியுடன் கேட்கவும் செய்தாள்.
“ஆம்.”
“எப்படி?”
“ஊருக்குள் போய்.”
“எப்படிப் போக முடியும்?”
“இப்பொழுது அங்கிருப்பவர்களுக்குத் தெரியாத வழி எனக்குத் தெரியும்.”
இதைக் கேட்ட மூவரும் அவன் திட்டத்தை எதிர்த்தார்கள். “நீ அங்கு வெட்டப்பட்டால் இத்தனை நாள் ஏற்பாடும் குலைந்துவிடும்” என்றாள் மலை அரசி.
பாபுஜி அதை ஆமோதிப்பதற்கு அறிகுறியாகத் தலையை அசைத்தார். “அப்படியானால் மலை அரசியின் கதி என்ன?” என்று கேட்டார் பிருமச்சாரி.
ஜோடா அவர்கள் ஆட்சேபணையை உதறினான். “என் மக்களைப் பற்றி உங்களுக்குத் தெரியாது. மண்டோருக்குள் என்னை யாரும் தொட முடியாது. நான் இருக்கும் இடத்தையும் அறிய முடியாது. கவலைப்படாதீர்கள்” என்று திட்டமாகச் சொன்ன ஜோடா அன்று இரவே மண்போருக்குப் பயணமானான்.
மூவரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்தார்கள். ஒரு வாரம் ஜோடாவைப் பற்றி செய்தி ஏதுமில்லை. பாபுஜி தமது இருப்பிடம் கிளம்பினார்.
“என் வாக்குப்படி நான் அடுத்த பவுர்ணமி அன்று மண்டோர் வாசலில் இருப்பேன்” என்று கூறிச் சென்றார்.
ஒரு வார காலம் மலை அரசி மரண அவஸ்தையில் இருந்தாள். ஜோடா திரும்பவில்லை.

சாண்டில்யன் மூலம் மேலும் புத்தகங்கள்

40
கட்டுரைகள்
மலை அரசி
0.0
மாலை அரசி தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு அற்புதமான வரலாற்று நாவல். பிரபல தமிழ் எழுத்தாளர் சாண்டில்யன் இந்த மனதை மயக்கும் புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார். சாண்டில்யன் வரலாற்றுப் புனைகதைகளுக்காகப் புகழ்பெற்ற தமிழ் எழுத்தாளர் ஆவார், மேலும் அவர் தனது வரலாற்று, காதல் மற்றும் சாகச நாவல்களுக்காக நன்கு அறியப்பட்டவர், இது பெரும்பாலும் சோழ மற்றும் பாண்டிய பேரரசுகளின் காலங்களில் அமைக்கப்பட்டது.
1

1. சுடர்க்கொடி

15 January 2024
0
0
0

சரித்திரம், பூமி, வாழ்க்கையின் கர்ம பலன்கள் ஆகிய சகலத்திலும் ஒரு சுழற்சியும் தொடர்ச்சியும் இருப்பதாக சாஸ்திரங்கள் கூறுவதில் எத்தனை உண்மையிருக்கிறதென்பதை, சுற்றிலும் தன்னை எரித்துக்கொண்டிருந்த மணற்பரப்

2

2. விளக்கில் விரிந்த கதை

15 January 2024
0
0
0

வனப்பிரஸ்த ஜோகியின் மலைக்குகை வாயிலில், மரங்கள் அடர்த்தியாயிருந்ததால் இருள் கடுமையாக இருந்த அந்தப் பிராந்தியத்தில், பந்தத்தை கையில் ஏந்தி அதன் சுடர் முகத்தில் வீச சுடர்க்கொடியென்ற காரணப் பெயருக்கு முற

3

3. துணைவன்!

15 January 2024
0
0
0

விரிந்து படர்ந்து எரிந்த விளக்கின் சுடரை விந்தைக் கண்களுடன் நோக்கிய ராவ்ஜோடா. அதில் விரிந்த கதையைக் கண்டதும் மெய்சிலிர்த்துப் போனான். முதலில் அந்தச் சுடரில் ஏதும் தெரியாததால் புரியாமல் விழித்த மார்வ

4

4. இரு விந்தைகள்

15 January 2024
0
0
0

மலை அரசியின் மதுர இதழ்களில் இருந்து உதிர்ந்த அந்தக் கொடுமையான சொற்களைக் கேட்டதும், வியப்பும் அச்சமும் கலந்த உணர்ச்சிகள் ராவ்ஜோடாவின் இதயத்தை மளடுருவிச் சென்றன. அப்படி அவன் நடுங்கியதை பக்கத்தில் உட்கார

5

5. நான் வருவேன்

15 January 2024
0
0
0

வனப்பிரஸ்த ஜோகியின் குகையைவிட்டு வெளியேறிய மலை அரசி, வேகமாக மலையின் அடர்ந்த காட்டுப் பகுதிகளில் நடந்து சென்றதும், விளைவித்த இரண்டு விந்தைகளும் மகாவீரனான மார்வார் இளவரசனை திகில் கொள்ளச் செய்தன என்றால்,

6

6. பெண் துணை!

15 January 2024
0
0
0

பெண்ணின் லாவண்யத்தால் ஆண்மகன் அறிவு அழிந்துவிடுகிறது. கவர்ச்சியான கன்னியின் முன்பாக எந்த ஆண்மகனும் சுயபுத்தியை இழந்துவிடுகிறான். இந்தப் பழைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு அத்தாட்சியாக நின்றான் ராவ்ஜோடா. “உனது வீ

7

7. சாகுந்தலம்

16 January 2024
1
0
0

பந்தத்தையும் அணைத்துவிட்டு இருண்ட குகைக்குள் தன்னை வா வா என்று அழைத்த அந்த பருவப் பாவையின் துணிவை நினைத்து ஜோடா திகிலுக்கு இலக்காகி நின்ற நேரத்தில், மலைஅரசியே குகை வாயிலைவிட்டு அவனை அணுகி, அவன் கையைப்

8

8. காட்டு மலர்

16 January 2024
1
0
0

பாவின் வாலிப முரட்டு முகம் அவள் வழவழத்த கழுத்தில் திடீரென அழுந்திப் புரண்டபோது, மலை அரசியின் இதயமும் அந்த வாலிபன் உள்ளத்தைப்போலவே உணர்ச்சி அலைகளில் உருண்டது. அத்தனை உணர்ச்சி எழுச்சியிலும் அரசகுமாரன்

9

9. நிலையற்ற அரசு

16 January 2024
1
0
0

மலை அரசியை “காட்டு மலர்” என்று குறிப்பிட்டதோடு தனது பேச்சை ஜோடா நிறுத்திக்கொண்டு இருந்தால் ஜகத்சிம்மனின் கோபம் தலைக்கு ஏறியிருக்காது. “இவள் மார்வார் ராணி” என்றும் சொல்லவே ஜகத்சிம்மனுக்கு கோபத்துடன் தி

10

10. பறந்த கிளி! தொடர்ந்த துன்பம்!

16 January 2024
1
0
0

மலை அரசியின் சொற்களோ உத்தரவுகளோ மந்திராலோசனை சபையில் இருந்தவர்களுக்குக் கட்டோடு பிடிக்காதிருந்தாலும் அவள் சொன்னதற்கு எல்லாம் ஜோடா தலையை ஆட்டியதால், அவள் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதில் அவர்கள் எல்லோருமே முன

11

11. மண்டோர் ரணகளம்

16 January 2024
1
0
0

மண்டோரின் பெரும் கதவுகள் சாத்தப்பட்டதாலும் போர்முரசு பலமாக ஒலித்ததாலும் வருவது என்னவென்பதை அறிந்த புது மகாராஜாவான ராவ்ஜோடா, புரவியின் கடிவாளத்தை பிடித்த நிலையிலேயே திகைத்து அமர்ந்துவிட்ட சமயத்தில் மலை

12

12. குகையில்...!

16 January 2024
1
0
0

பெற்றோர் புரிந்த பாவம் சிலரைப் பிடித்து வாட்டுகிறது. உற்றார் செய்த பாவமும் சிலரை விடுவதில்லை. பெற்றோரும் உற்றாரும் விளைவித்த பாவங்களுக்கு எப்பாவமும் அறியாத ஜோடா இலக்கானான். பேரனான மோகுல சிம்மனை சீராட்

13

13. அவள் கனவு!

16 January 2024
1
0
0

மலை அரசியைப் பார்த்து மார்வார் இளவரசனாயிருந்து அரசனாகி, நாட்டையும் பறிகொடுத்த ராவ்ஜோடா, அத்தகைய ஒரு கேள்வியைக் கேட்டான் என்றால், அதற்கு மூலகாரணம் அவளுடைய விபரீதமான பதில்தான். “நாம் தனித்திருப்பது உனக்

14

14. தண்டனை!

17 January 2024
1
0
0

மலை அரசியை தரையில் கிடத்திவிட்டு குகையின் வாயிலுக்கு வந்த ராவ்ஜோடாவின் செவிகளில் ஜகத்சிம்மனும் மற்ற வீரர்களும் ஏறிவந்த புரவியின் குளம்படி ஒலிகள் கூடக் கேட்கவில்லை. குகைக்கு உள்ளே மலை அரசியின் அருகாமைய

15

15. ஹர்பா சங்க்லா!

17 January 2024
0
0
0

மலை அரசியால் மன்னிக்கப்பட்டு ஜோடாகிருக்குச் செல்லும்படி பணிக்கப்பட்ட ஜகத்சிம்மன் உடனடியாகத் திரும்பவில்லை தனது புரவியை நோக்கி நின்ற இடத்திலேயே அசைவற்று நின்றான் பல விநாடிகள். பிறகு சட்டென்று வேகமாக நட

16

16. அந்தி வானம்

17 January 2024
0
0
0

அதிர்ஷ்டம் என்பது ஒரு மனிதனைப் பிடித்துக்கொண்டால் அவனை அது லேசில் விடுவது இல்லை. கூடியவரையில் விடாமல் தொடர்கிறது. துரதிர்ஷ்டக்காரனுக்கு புத்தி பேதலிக்கிறது. காலம் கைகொடுப்பது இல்லை. எதையும் காலங்கடந்த

17

17. வாளின் கதை!

17 January 2024
0
0
0

ஜோடாவைப்பற்றி விசாரித்ததும் மலை அரசியின் மதிமுகம் அந்திவானம் போல் சிவந்துவிட்டதைக் கண்டதுமே நைஷ்டிக பிருமச்சாரியும், எந்தப் பெண்ணையும் கண்ணெடுத்துப் பார்க்காதவரும், பிருமச்சாரி விரதம் கெடக்கூடாது என்ப

18

18. தேடி வந்த அதிர்ஷ்டம்!

17 January 2024
0
0
0

மார்வார் மன்னனையும் மலைக்க வைத்த அந்த விசித்திரக் கதையைச் சொல்லுமுன்பு பிருமச்சாரி அந்தச் சிறு வீட்டின் முற்றத்தை வளைத்திருந்த சுற்றுக் கட்டடத்தின்மீது உட்கார்ந்து கீழ் இருந்த முற்றத்தில் தமது கால்களை

19

19. பாலைவனக் கூடாரம்

17 January 2024
0
0
0

இரவு தந்த இருளில், மலைக்காடு வீசிய இதமான காற்றில், சாளரத்துக்கு அருகில் இருந்த மகிழ மரம் பரவவிட்ட சுகந்தத்தின் சூழ்நிலையில், மலை அரசியை சூழ்ந்து நெருக்கிய ஜோடாவின் கரங்கள் நெருக்கியதோடு நில்லாமல் இன்ப

20

20. கரிய புரவி! கழுத்தில் ஈட்டி!

18 January 2024
0
0
0

ஜோடாவின் பரம விரோதியான சந்தசிம்மனின் மூத்த மகன் காந்தாஜி தன் வாளை உருவிக்கொண்டு ராவ் ஜோடாவை அணுகுவதற்கு முன்பே ஜோடா பிருமச்சாரியளித்த தனது பெரிய வாளை உருவி எதிரியைத் தடுத்தான். அவனைச் சேர்ந்த பத்து பத

21

21. மலைச்சாரல் ஓசை

18 January 2024
0
0
0

கழுத்தில் பதித்திருந்த ஈட்டி சற்றும் அசையாமல் இருந்தாலும் அதில் ஒரு திடமும், ஈட்டியைப் பிடித்திருந்தவன் கையில் ஈவு இரக்கமற்ற ஓர் உறுதியும் இருந்ததைக் கவனித்த ராவ்ஜோடா, தான் சிறிது அசைந்தாலும் அந்த ஈட்

22

22. பரீட்சை

18 January 2024
0
0
0

பாபுஜியின் நூறு புரவிகள் ஏதோ பெரும் புயலைப் போல் மலைச்சரிவில் வந்ததாலும், அவை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் தனது புரவியில் இருந்து தன்னை வீழ்த்திவிட்டதாலும் மலைப்பாறையில் புரண்ட ஜோடா வெகு துரிதமாகப் பாறையில

23

23. அடவியில் ஒரு காட்சி!

18 January 2024
0
0
0

நீண்டநாள் பிரிந்த மகனை ஆர்வத்துடன் தழுவும் தந்தை போல ஜோடாவை பல விநாடி தழுவி நின்ற பாபுஜி, கடைசியில் அவனுக்குத் தமது கைகளில் இருந்து விடுதலை அளித்தபோது அவர் கண்களில் ஆனந்தக் கண்ணீர்த் துளிகள் இரண்டு தே

24

24. காதல் பாபமா?

18 January 2024
0
0
0

அடர்ந்த அந்த அடவிக்குள் நாலைந்து பங்கஜங்களை நீர்மட்டத்துக்குமேல் காட்டிக்கொண்டிருந்த சிறு வாவியின் கரையில் மலை அரசியும் ஜோடாவும் உட்கார்ந்திருந்த நிலையைக் கண்டதும் இரண்டு பிருமச்சாரிகளும் தங்கள் பிரும

25

25. ஜோடாவின் துணிவு!

18 January 2024
0
0
0

பாபுஜியும், பிருமச்சாரியும் விழிப்பதைப் பார்த்த ஜோடா, “உங்கள் இருவருக்கும் வரவர சுயநம்பிக்கை போய்விட்டது” என்று ஓர் அம்பை வீசினான். அதுவரை தாங்கள் கண்ட காட்சியால் குழப்பத்தில் இருந்த இரு பிருமச்சாரி

26

26. சாவுகாரைப் பிடித்த சனியன்!

18 January 2024
0
0
0

மண்டோர் அரசின் முதலமைச்சராயிருந்து, சந்தசிம்மன் ஆக்கிரமிப்புக்குப் பின்பு அந்தப் பதவியில் இருந்து விலகி, அரண்மனையில் தமக்கு முன்னாள் மன்னனால் அளிக்கப்பட்டு இருந்த இடத்தையும் சந்தசிம்மனிடம் ஒப்புடைத்து

27

27. அடைத்த கதவு!

18 January 2024
0
0
0

காந்தோஜியின் குறுவாள் அழுந்தியதாலும், எச்சரிக்கையாலும், அவன் பின்னால் நின்றிருந்த மஞ்சாஜியின் உதடுகளில் துளிர்த்திருந்த குரூரப் புன்முறுவலாலும், சாவுகார் அஞ்சி நடுநடுங்கிவிடுவார் என்றோ, முன்னே நடந்துவ

28

28. வேடர் குடிசை மர்மம்!

18 January 2024
0
0
0

கோட்டைக் காவலன் சொன்ன செய்தியால் மலைத்த இருவரில் சாவுகாரே முதலில் திகைப்பை உதறிக்கொண்ட தன்றி சமயாசந்தர்ப்பம் தெரியாமல் கோப்தையும் காட்டினார். “காவலனே! வணிகர்களைத் தடை செய்யும் வழக்கம் மார்வாரில் கிடைய

29

29. உள்ளே ஒரு பெண் குரல்!

18 January 2024
0
0
0

அன்று பகல் முழுவதும் மார்வார் படைத்தலைவனான ஜகத்சிம்மனுக்கும் மண்டோர் கோட்டை காவலனுக்கும் உணவு முதலிய விஷயங்களில் ராஜோபசாரம் நடந்தாலும், அவ்விருவரும் கேட்ட கேள்விகளுக்கு மட்டும் எந்த வேடனும் நேரடியாக ப

30

30. ஜோடாவின் துன்மார்க்கம்!

19 January 2024
1
0
0

மூன்று குணங்களை மனிதன் தவிர்ப்பது நல்லது. தனக்கு சம்பந்தமில்லாத விஷயங்களில் அக்கறை காட்டுவது, ஒன்று. ஒட்டுக் கேட்பது, இரண்டு. காலதாமதம் செய்வது, மூன்று. இந்த மூன்றில் ஏதாவது ஒரு குணமே யாரையும் இக்கட்ட

31

31. மணக்கோலம்!

19 January 2024
1
0
0

வீரனாகப் படைகளை இயக்கி, இழந்த அரசை மீட்பதில் சித்தத்தை செலுத்த வேண்டிய மார்வார் மன்னன், கேவலம், பெண் மோகம் கொண்டவனாகக் குடிசையில் மறைந்து கொண்டு காலத்தை ஓட்டுவதை நினைத்த ஜகத்சிம்மன் வேடவர் குடிசைக் கூ

32

32. சந்திர முகம்

19 January 2024
1
0
0

மண்டோர் படைத்தலைவனான ஜகத்சிம்மன் தனது மன்னனின் திருமணத்தையே நிறுத்த முயன்றதும், அதற்காகக் கூச்சலிட்டதும் பலருக்கு கோபத்தையும் சிலருக்கு வியப்பையும் உண்டாக்கினாலும், பிருமச்சாரி ஹர்பாசங்க்லாவோ, திருமணப

33

33. இழந்த சொர்க்கம்

19 January 2024
1
0
0

ராவ்ஜோடாவின் அணைப்பில் இருந்த அழகியின் சந்திர வதனத்தைக் கண்டதும் ஜகத்சிம்மன் திகைப்பும் அதிர்ச்சியும் ஒருங்கே அடைந்தான் என்றால் அதற்குக் காரணம் இருக்கவே செய்தது. அந்த முகம் மலை அரசியின் முகம்! முகத்

34

34. பதவி இறக்கம்!

19 January 2024
1
0
0

மலை அரசியின் மறுபிம்பம் போன்ற மின்னிடையாளுடன், ஜோடா கலந்து விளையாட இருந்த சமயத்தில் பிருமச்சாரி ஹர்பாசங்கலா அங்கு தோன்றியதும் கதவைத் தட்டியதும் பரமானந்தமாயிருந்தது, மண்டோர் படைத்தலைவன் ஜகத்சிம்மனுக்கு

35

35. மீண்டும் வந்தாள்!

19 January 2024
1
0
0

மண்டோரின் படைத்தலைவனாக இருந்த தன்னை திடீரென உபதளபதியாக்கிவிட்ட மன்னன் செயலைக் கண்டு மனம் துடித்த ஜகத்சிம்மன் அந்த அவமானத்தில் இருந்து எப்படி மீளலாம் என்று சிந்தித்தான். அது தவிர இந்த திடீர் பதவி இறக்க

36

36. மண்டோர் சமர்

19 January 2024
1
0
0

கேவலம், ஒரு பெண், புரவியில் இருந்து இறங்க, அவள் காலுக்குப் படியாக தனது இரு கைகளையும் கோத்து நீட்டிய பிருமச்சாரியிடம் பெரிதும் வெறுப்புக் கொண்டான், ஜகத்சிம்மன். பிருமச்சாரி உண்மையில் பெரும் போலி பிருமச

37

37. மணலில் தோய்ந்த ரத்தம்

19 January 2024
1
0
0

மண்டோர் போரில் மாவீரர்களான சந்தசிம்மன் புதல்வர்கள் அடைந்த தோல்விக்குக் காரணம் தாங்கள் போரிடும் எதிரிகளின் திறனை அவர்கள் தவறாக எடைபோட்டதுதான் என்று கர்னல் ஜேம்ஸ்டாட் தமது ராஜபுதன வரலாற்று நூலில் தெளிவா

38

38. துரோகி!

19 January 2024
1
0
0

மலை அரசி தனது வளையல் கரங்களை நீட்டி தன்னைக் கைது செய்யும்படிக் கேட்டுக்கொண்டதும் காந்தோஜி தனது தம்பியின் மரணத்தையும் மறந்து வியப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஒருங்கே அடைந்தான். அப்பொழுதும் மலை அரசி வேட்டுவர

39

39. வேகம்! தாகம்!

19 January 2024
1
0
0

மேவாரின் தலைநகரான சித்தூரில் இருந்து தப்பி ஓடிவந்து லூனி ஆற்றின் உப்பு நீரில் தந்தையின் மரணத்துக்கு நீராடிய அதே துறையில், கிட்டத்தட்ட அதே இடத்தில் தங்கள் வம்ச துர்ப்பாக்கியத்துக்கும் அவப் பெயருக்கும்

40

40. அரசி ஆன, மலை அரசி!

19 January 2024
1
0
0

மலை அடிவாரப் புதரில் மலை அரசி மல்லாந்து கிடந்த கோலம் மண்டோர் மன்னனின் வெறியைக் கிளறிவிடவே, அவன் உலகத்தையே மறந்து, அதுவரை நேர்ந்த நிகழ்ச்சிகளால் மனம் ஏற்படுத்திய கட்டுப்பாடுகளையும் தடைகளையும் உதறி அவள்

---

ஒரு புத்தகத்தைப் படியுங்கள்