shabd-logo

27. அடைத்த கதவு!

18 January 2024

0 பார்த்தது 0

காந்தோஜியின் குறுவாள் அழுந்தியதாலும், எச்சரிக்கையாலும், அவன் பின்னால் நின்றிருந்த மஞ்சாஜியின் உதடுகளில் துளிர்த்திருந்த குரூரப் புன்முறுவலாலும், சாவுகார் அஞ்சி நடுநடுங்கிவிடுவார் என்றோ, முன்னே நடந்துவிடுவார் என்றோ மேவார் ராஜ வம்ச இளவல்கள் நினைத்திருந்ததால் ஏமாந்தே போனார்கள்.
சாவுகார் முகத்தில் எந்தவித உணர்ச்சியையும் காட்டாமல் இடித்த புளியென நின்ற இடத்தில் நின்றிருந்தார்.
“உம்! நட முன்னே!” என்று காந்தோஜி இரண்டாம் முறை எச்சரித்தபோதுகூட அவர் நகரவில்லை.
“உங்கள் கத்தி என் கழுத்தில் நேராகப் பதிந்து இருக்கும்போது நான் எப்படித் திரும்புவது?” என்று வினவினார். பிறகு நகைத்தார் இகழ்ச்சியாக.
மஞ்சாஜியின் சினம் எல்லை கடந்தது. அவர் நெஞ்சின் அழுத்தத்தையும், சிரிப்பில் கண்ட இகழ்ச்சியையும் கண்டு, “எதற்காக நகைக்கிறீர்?” என்று வினவினான் மஞ்சாஜி, சினத்தின் சாயை குரலில் தெரிய.
சாவுகார் இருவரையும் மாறி மாறிப் பார்த்தார், “ஆயுதமற்ற ஒரு சாவுகாரை மிரட்ட அரசகுமாரர் இருவர் வந்திருக்கிறீர்கள். சாதாரணமாக இதற்கெல்லாம் சாதாரண வீரர்கள் வருவது வழக்கம்” என்று சுட்டிக் காட்டினார் சாவுகார்.
காந்தோஜி அவரது கழுத்தில் இருந்த கத்தியை எடுத்தான். “நீர் சாதாரண சாவுகார் அல்லர். அதனால், நாங்களே வந்தோம்” என்றான் காந்தோஜி.
“என்ன அசாதாரணத்தை என்னிடம் கண்டுவிட்டீர்கள்” என்று மேலும் பேச்சுக் கொடுத்தார் சாவுகார்.
மஞ்சாஜி அவரை கண்களில் இகழ்ச்சி ததும்ப நோக்கினான். “நீர் இந்த நகரத்தின் பெரிய சாவுகார்...” என்று வாசகத்தை இழுத்தான்.
“அது தவிர சமநோக்குள்ளவர்” என்றான் காந்தோஜி.
“சமநோக்கா!” வியப்பைக் காட்டினார், சாவுகார்.
“ஆம்.” காந்தோஜியின் குரலில் நகைப்பு இருந்தது.
“எப்படி?”
“உமக்கு பிச்சைக்காரர், பணக்காரர் வித்தியாசம் கிடையாது.”
“யார் சொன்னது?”
“ஊரில் அப்படிப் பேசிக்கொள்கிறார்கள்” என்றான் காந்தோஜி.
“அதைப் பார்க்க வந்தோம்” என்றான் மஞ்சாஜி.
சாவுகார் மேலும் பேச்சு கொடுக்க முயன்றார்.
“டேய்! சாவுகார்! நட முன்னே. நீ ஆடிய நாடகம் போதும்” என்றான் காந்தோஜி.
மஞ்சாஜி அவரைப் பிடித்து பலவந்தமாகத் திருப்பி ஒரு தள்ளு தள்ளினான். தனது நீண்ட வாளையும் உருவிப் பிடித்துக் கொண்டான்.
சாவுகார் தள்ளாடி இரண்டு மூன்று அடிகள் விழுந்து விடுவதுபோல் ஓடினார். பிறகு சமாளித்துக்கொண்டு முன்னே நடந்தார்.
“ராஜதுரோகி! உன்னை அப்பொழுதே வெட்டிப்போட்டு உள்ளே சென்று இருக்க வேண்டும். இத்தனை நேரம் பேச்சைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது தவறு” என்றான் மஞ்சாஜி.
சாவுகார் சட்டென்று திரும்பினார், “ராஜத்துரோகக் குற்றம் சாட்டுவது தவறு” என்று வாதித்தார்.
“ஏன்?” என்று வினவினான் காந்தோஜி, அவரை நோக்கி இரண்டடி நடந்து.
“நீங்கள் மண்டோர் அரசர்கள் அல்லர், ஆகையால் அரசத்துரோகம் இதில் எதுவும் கிடையாது” என்றார் சாவுகார்.
இதனால் வெகுண்ட மஞ்சாஜி “அண்ணா, இவனுடன் நமக்குப் பேச்சென்ன? இவனை ஒழித்துவிட்டு வந்தவனைப் பார்ப்போம்” என்று கூறிவிட்டு சாவுகார் முதுகில் வாளைப் பாய்ச்சிவிட இழுத்தான். ஆனால் அவன் வாள் பாயவில்லை. சாவுகார் புலிபோல் துள்ளி ஓடினார்.
“இறப்பதானால் என் மார்பில் காயத்துடன் இறப்பேன். முதுகுக் காயம் வீரனுக்கு அழகல்ல” என்று கூறிக்கொண்டு ஒரு மூலைக்கு ஓடி அங்கிருந்த வாளை எடுத்து இருமுறை சுழற்றினார்.
இந்த புது சாவுகாரைக் கண்ட இரு இளவல்களும் பிரமித்தனர்.
“வணிகர்களுக்கு போர் முறை ஏது? க்ஷத்திரிய தர்மம் ஏது?” என்று வினவினான் காந்தோஜி.
பதிலுக்கு சாவுகார் தமது தலையில் இடது கையைக் கொடுத்து பொய் முடியை அகற்றினார்.
சாவுகாரின் இடத்தில் ஒரு வாலிபன் நின்றிருந்தான். அவன் முகத்தில் வீரக்களை சுடர்விட்டது. இந்த மாற்றத்தைக் கண்ட இரு இளவல்களின் முகத்திலும் பிரமை விரிந்தது பெரியதாக.
“நீ யார்?” என்று வினவினான் காந்தோஜி.
“மண்டோரின் படைத்தலைவன் ஜகத்சிம்மன்” என்று பதில் வந்தது. பதிலைத் தொடர்ந்து நகைப்பும் வந்தது.
“ஜகத்சிம்மனா! இரவில் அதர்மயுத்தம் செய்பவன்” என்றான் மஞ்சாஜி வெறுப்புடன்.
ஜகத்சிம்மன் மீண்டும் நகைத்தான். “பேசிக்கொண்டு இருப்பதைவிட போர் தொடங்குவது இருவருக்கும் பயன்தரும்” என்றும் சொன்னான் நகைப்பின் ஊடே.
காந்தோஜி சிறிது சிந்தித்தான். “சரி மஞ்சாஜி! நீ இவனுடன் போரிடு, ராஜபுத்திரர்கள் இரண்டு பேர் சேர்ந்து ஒருவனைக் கொல்லும் வழக்கம் கிடையாது” என்று கூறிவிட்டு பின்னால் நகர்ந்து விட்டான், இருவரும் போரிட இடமளித்து.
அப்பொழுது அவனுக்குப் பின்னால் இருந்து யாரோ கனைத்தார்கள்.
“அவசியமில்லை காந்தோஜி! இருவருக்கும் இருவர் இருக்கிறோம்” என்ற கனைப்பைத் தொடர்ந்து குரலும் வந்தது.
காந்தோஜி திரும்பினான். பெரிய வாளை உருவிப் பிடித்துக்கொண்டு பிச்சைக்காரன் நின்றிருந்தான். அவனுக்குப் பின்னாலிருந்த வாயிற் கதவு மூடப்பட்டிருந்தது. காந்தோஜி நிலைமையைப் புரிந்துகொண்டான். ஜகத்சிம்மன் கதவைத் திறக்கையில் போலிப் பிச்சைக்காரன் கதவுக்கருகில் ஒளிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும், தாங்கள் உள்ளே வந்ததும் கதவை ஓசைப்படாமல் தாளிட்டுவிட்டான் என்பதையும் உணர்ந்துகொண்டதால் அவனும் வாளை உருவ கொண்டான்.
“ஜோடா! உன் வேஷம் சரியாகத்தானிருக்கிறது. நீ நாடிழந்த பிச்சைக்காரன்” என்றும் கூறினான் காந்தோஜி.
ஜோடா நகைத்தான். “நாடிழந்தது உண்மை. ஆனால் வீரம் இழக்கவில்லை” என்றான். வாளைச் சிறிது நீட்டவும் செய்தான்.
“இருமுறை ஓடிய மகாவீரன்” என்றான் மஞ்சாஜி.
அதனால் ஜோடா சினம் கொள்வான் நிதானமிழப்பான் என்று எதிர்பார்த்தான் காந்தோஜி. ஆனால் சர்வ நிதானத்தைக் காட்டினான் ஜோடா. சொல்லம்புக்குப் பதிலாக வாளைச் சுழற்றினான். நான்கு வாட்கள் சந்தித்தன. இளவல் இருவரும் சிங்கத்தின் குட்டிகள் என்பதை நிரூபித்தார்கள் அவர்கள். சந்தசிம்மனின் அரிய வாள் திறன், போர் நுணுக்கம் அத்தனையும் அவர்கள் வாள் சுழற்றலில் இருந்ததைக் கவனித்தான் ஜோடா. ஆனால் பல மாதங்களின் சோதனையும் விடாத வாள் பயிற்சியும் அவன் போர்த்திறத்தை முந்திய நாள்களைவிட திடமுள்ளதாகச் செய்திருந்தன.
ஜகத்சிம்மனின் மூர்க்கத்தனமான போராட்டத்துக்கும் ஜோடாவின் நிதானமான போராட்டத்துக்கும் பெரு வித்தியாசம் இருப்பதை இரு இளவல்களும் கவனித்ததால் இருவரும் பதற்றத்தைச் சிறிதுங்காட்டாமல் போராடினார்கள். அதிகநேரம் போர் நீடிக்கவில்லை. நேரம் ஆக ஆக பொழுது விடியும் நேரம் நெருங்கிவிட்டால் ஆபத்து என்ற காரணத்தால் வாளைக் கொண்டு காந்தோஜியைத் தாக்காமல் ஒரு சுழற்றி சுழற்றி காந்தோஜியின் வாளைக் கையிலிருந்து பறக்கச் செய்தான்.
“மஞ்சாஜி! வாளைக் கீழே எறிந்துவிடு” என்றும் உத்தரவிட்டான். அதைக் கேட்ட மஞ்சாஜி திரும்பிய நேரத்தில் அவன்மீது வாளைப் பாய்சிசிட எண்ணிய ஜகத்சிம்மன் முயற்சியை “நிறுத்து” என்ற ஜோடாவின் அதிகாரச் சொல் தேக்கியது. அடுத்த விநாடி மஞ்சாஜிமீது பாய்ந்து அவன் கையிலிருந்த வாளைப் பறித்துக் கொண்டான் ஜோடா. அடுத்து இரு இளவல்களையும் நோக்கி, “சந்தசிம்மன் மக்களே! நான் படுத்திருந்த அந்த அறைக்குள் செல்லுங்கள்” என்று உத்தரவிட்டான்.
இருவருமே நகர மறுத்ததால் பணிவுடன் கேட்டான் ஜோடா, “வீரர்களான உங்களை ரணகளத்தில் சந்திக்கிறேன், தயை செய்து ஒத்துழையுங்கள்” என்று.
அவன் குரலையும் அதில் ஒலித்த பணிவையும் கண்ட இளவல்கள் சிங்கநடை நடந்து பள்ளியறைக்குள் புகுந்தார்கள். அடுத்த விநாடி அறை பூட்டப்பட்டது. வெளியே இருந்த ஜகத்சிம்மன் கேட்டான்.
“வெளியே செல்லும் சுரங்க வழி அந்த அறையில்தானே இருக்கிறது?” என்று.
“ஆம்.”
“இப்பொழுது எப்படி வெளியே செல்வதாக உத்தேசம்?”
“நீ பழையபடி சாவுகார் ஆகிறாய்?” என்றான் ஜோடா.
“நீங்கள்?”
“உன் குமாஸ்தா.”
“உங்கள் முகத்தைப் பார்த்தால் குமாஸ்தா ஆகவா தெரிகிறது!” என்று கேட்டான் ஜகத்சிம்மன்.
“சற்று நேரத்தில் பார்” என்றான் ஜோடா.
அடுத்த சில நிமிடத்தில் அந்த இல்லத்தை விட்டுக் கிளம்பிய பழைய சாவுகாருடன் அசட்டுக்களை வழிந்த முகத்துடனும் பெரிய முண்டாசுடனும் குமாஸ்தா தொடர்ந்தான். வாயிலில் நின்றிருந்த இரண்டு கோவேறு கழுதைகளின் மீது ஏறி இருவரும் கோட்டை வாசலுக்கு வந்தனர்.
கோட்டை வாசலில் காவல் பலமாயிருந்தது. வாசலின் பெருங்கதவுகள் மூடியும் இருந்தன.
“கதவைத் திறவுங்கள்” என்று சாவுகார் அட்டகாசமாக அதட்டினார். “எந்த அரசாங்கத்திலும் வணிகர்களைத் தடை செய்யும் பழக்கம் கிடையாது” என்று கூறினார்.
குமாஸ்தாவின் அசட்டுக்களை அதிகமாயிற்று.
“கோட்டைக் கதவை ஏன் சாத்தியிருக்கிறீர்கள்? பயமா?” என்று உளறினான் குமாஸ்தா.
கோட்டை வாயில் காவலன் சொன்ன பதில் பெரும் அதிர்ச்சியைத் தந்தது.
“இரவில் அரண்மனையில் இருந்து சென்ற இரு இளவரசர்களையும் காணோமாம். அதனால் காலை முதல் கதவைத் திறக்க வேண்டாம் என்று உத்தரவு. திரும்பிப் போய் விடிந்ததும் வாருங்கள்” என்றான் கோட்டை வாயில் காவலன்.
இதைக் கேட்ட சாவுகார், குமாஸ்தா இருவருமே திகைத்து நின்றனர்.

சாண்டில்யன் மூலம் மேலும் புத்தகங்கள்

40
கட்டுரைகள்
மலை அரசி
0.0
மாலை அரசி தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு அற்புதமான வரலாற்று நாவல். பிரபல தமிழ் எழுத்தாளர் சாண்டில்யன் இந்த மனதை மயக்கும் புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார். சாண்டில்யன் வரலாற்றுப் புனைகதைகளுக்காகப் புகழ்பெற்ற தமிழ் எழுத்தாளர் ஆவார், மேலும் அவர் தனது வரலாற்று, காதல் மற்றும் சாகச நாவல்களுக்காக நன்கு அறியப்பட்டவர், இது பெரும்பாலும் சோழ மற்றும் பாண்டிய பேரரசுகளின் காலங்களில் அமைக்கப்பட்டது.
1

1. சுடர்க்கொடி

15 January 2024
0
0
0

சரித்திரம், பூமி, வாழ்க்கையின் கர்ம பலன்கள் ஆகிய சகலத்திலும் ஒரு சுழற்சியும் தொடர்ச்சியும் இருப்பதாக சாஸ்திரங்கள் கூறுவதில் எத்தனை உண்மையிருக்கிறதென்பதை, சுற்றிலும் தன்னை எரித்துக்கொண்டிருந்த மணற்பரப்

2

2. விளக்கில் விரிந்த கதை

15 January 2024
0
0
0

வனப்பிரஸ்த ஜோகியின் மலைக்குகை வாயிலில், மரங்கள் அடர்த்தியாயிருந்ததால் இருள் கடுமையாக இருந்த அந்தப் பிராந்தியத்தில், பந்தத்தை கையில் ஏந்தி அதன் சுடர் முகத்தில் வீச சுடர்க்கொடியென்ற காரணப் பெயருக்கு முற

3

3. துணைவன்!

15 January 2024
0
0
0

விரிந்து படர்ந்து எரிந்த விளக்கின் சுடரை விந்தைக் கண்களுடன் நோக்கிய ராவ்ஜோடா. அதில் விரிந்த கதையைக் கண்டதும் மெய்சிலிர்த்துப் போனான். முதலில் அந்தச் சுடரில் ஏதும் தெரியாததால் புரியாமல் விழித்த மார்வ

4

4. இரு விந்தைகள்

15 January 2024
0
0
0

மலை அரசியின் மதுர இதழ்களில் இருந்து உதிர்ந்த அந்தக் கொடுமையான சொற்களைக் கேட்டதும், வியப்பும் அச்சமும் கலந்த உணர்ச்சிகள் ராவ்ஜோடாவின் இதயத்தை மளடுருவிச் சென்றன. அப்படி அவன் நடுங்கியதை பக்கத்தில் உட்கார

5

5. நான் வருவேன்

15 January 2024
0
0
0

வனப்பிரஸ்த ஜோகியின் குகையைவிட்டு வெளியேறிய மலை அரசி, வேகமாக மலையின் அடர்ந்த காட்டுப் பகுதிகளில் நடந்து சென்றதும், விளைவித்த இரண்டு விந்தைகளும் மகாவீரனான மார்வார் இளவரசனை திகில் கொள்ளச் செய்தன என்றால்,

6

6. பெண் துணை!

15 January 2024
0
0
0

பெண்ணின் லாவண்யத்தால் ஆண்மகன் அறிவு அழிந்துவிடுகிறது. கவர்ச்சியான கன்னியின் முன்பாக எந்த ஆண்மகனும் சுயபுத்தியை இழந்துவிடுகிறான். இந்தப் பழைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு அத்தாட்சியாக நின்றான் ராவ்ஜோடா. “உனது வீ

7

7. சாகுந்தலம்

16 January 2024
1
0
0

பந்தத்தையும் அணைத்துவிட்டு இருண்ட குகைக்குள் தன்னை வா வா என்று அழைத்த அந்த பருவப் பாவையின் துணிவை நினைத்து ஜோடா திகிலுக்கு இலக்காகி நின்ற நேரத்தில், மலைஅரசியே குகை வாயிலைவிட்டு அவனை அணுகி, அவன் கையைப்

8

8. காட்டு மலர்

16 January 2024
1
0
0

பாவின் வாலிப முரட்டு முகம் அவள் வழவழத்த கழுத்தில் திடீரென அழுந்திப் புரண்டபோது, மலை அரசியின் இதயமும் அந்த வாலிபன் உள்ளத்தைப்போலவே உணர்ச்சி அலைகளில் உருண்டது. அத்தனை உணர்ச்சி எழுச்சியிலும் அரசகுமாரன்

9

9. நிலையற்ற அரசு

16 January 2024
1
0
0

மலை அரசியை “காட்டு மலர்” என்று குறிப்பிட்டதோடு தனது பேச்சை ஜோடா நிறுத்திக்கொண்டு இருந்தால் ஜகத்சிம்மனின் கோபம் தலைக்கு ஏறியிருக்காது. “இவள் மார்வார் ராணி” என்றும் சொல்லவே ஜகத்சிம்மனுக்கு கோபத்துடன் தி

10

10. பறந்த கிளி! தொடர்ந்த துன்பம்!

16 January 2024
1
0
0

மலை அரசியின் சொற்களோ உத்தரவுகளோ மந்திராலோசனை சபையில் இருந்தவர்களுக்குக் கட்டோடு பிடிக்காதிருந்தாலும் அவள் சொன்னதற்கு எல்லாம் ஜோடா தலையை ஆட்டியதால், அவள் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதில் அவர்கள் எல்லோருமே முன

11

11. மண்டோர் ரணகளம்

16 January 2024
1
0
0

மண்டோரின் பெரும் கதவுகள் சாத்தப்பட்டதாலும் போர்முரசு பலமாக ஒலித்ததாலும் வருவது என்னவென்பதை அறிந்த புது மகாராஜாவான ராவ்ஜோடா, புரவியின் கடிவாளத்தை பிடித்த நிலையிலேயே திகைத்து அமர்ந்துவிட்ட சமயத்தில் மலை

12

12. குகையில்...!

16 January 2024
1
0
0

பெற்றோர் புரிந்த பாவம் சிலரைப் பிடித்து வாட்டுகிறது. உற்றார் செய்த பாவமும் சிலரை விடுவதில்லை. பெற்றோரும் உற்றாரும் விளைவித்த பாவங்களுக்கு எப்பாவமும் அறியாத ஜோடா இலக்கானான். பேரனான மோகுல சிம்மனை சீராட்

13

13. அவள் கனவு!

16 January 2024
1
0
0

மலை அரசியைப் பார்த்து மார்வார் இளவரசனாயிருந்து அரசனாகி, நாட்டையும் பறிகொடுத்த ராவ்ஜோடா, அத்தகைய ஒரு கேள்வியைக் கேட்டான் என்றால், அதற்கு மூலகாரணம் அவளுடைய விபரீதமான பதில்தான். “நாம் தனித்திருப்பது உனக்

14

14. தண்டனை!

17 January 2024
1
0
0

மலை அரசியை தரையில் கிடத்திவிட்டு குகையின் வாயிலுக்கு வந்த ராவ்ஜோடாவின் செவிகளில் ஜகத்சிம்மனும் மற்ற வீரர்களும் ஏறிவந்த புரவியின் குளம்படி ஒலிகள் கூடக் கேட்கவில்லை. குகைக்கு உள்ளே மலை அரசியின் அருகாமைய

15

15. ஹர்பா சங்க்லா!

17 January 2024
0
0
0

மலை அரசியால் மன்னிக்கப்பட்டு ஜோடாகிருக்குச் செல்லும்படி பணிக்கப்பட்ட ஜகத்சிம்மன் உடனடியாகத் திரும்பவில்லை தனது புரவியை நோக்கி நின்ற இடத்திலேயே அசைவற்று நின்றான் பல விநாடிகள். பிறகு சட்டென்று வேகமாக நட

16

16. அந்தி வானம்

17 January 2024
0
0
0

அதிர்ஷ்டம் என்பது ஒரு மனிதனைப் பிடித்துக்கொண்டால் அவனை அது லேசில் விடுவது இல்லை. கூடியவரையில் விடாமல் தொடர்கிறது. துரதிர்ஷ்டக்காரனுக்கு புத்தி பேதலிக்கிறது. காலம் கைகொடுப்பது இல்லை. எதையும் காலங்கடந்த

17

17. வாளின் கதை!

17 January 2024
0
0
0

ஜோடாவைப்பற்றி விசாரித்ததும் மலை அரசியின் மதிமுகம் அந்திவானம் போல் சிவந்துவிட்டதைக் கண்டதுமே நைஷ்டிக பிருமச்சாரியும், எந்தப் பெண்ணையும் கண்ணெடுத்துப் பார்க்காதவரும், பிருமச்சாரி விரதம் கெடக்கூடாது என்ப

18

18. தேடி வந்த அதிர்ஷ்டம்!

17 January 2024
0
0
0

மார்வார் மன்னனையும் மலைக்க வைத்த அந்த விசித்திரக் கதையைச் சொல்லுமுன்பு பிருமச்சாரி அந்தச் சிறு வீட்டின் முற்றத்தை வளைத்திருந்த சுற்றுக் கட்டடத்தின்மீது உட்கார்ந்து கீழ் இருந்த முற்றத்தில் தமது கால்களை

19

19. பாலைவனக் கூடாரம்

17 January 2024
0
0
0

இரவு தந்த இருளில், மலைக்காடு வீசிய இதமான காற்றில், சாளரத்துக்கு அருகில் இருந்த மகிழ மரம் பரவவிட்ட சுகந்தத்தின் சூழ்நிலையில், மலை அரசியை சூழ்ந்து நெருக்கிய ஜோடாவின் கரங்கள் நெருக்கியதோடு நில்லாமல் இன்ப

20

20. கரிய புரவி! கழுத்தில் ஈட்டி!

18 January 2024
0
0
0

ஜோடாவின் பரம விரோதியான சந்தசிம்மனின் மூத்த மகன் காந்தாஜி தன் வாளை உருவிக்கொண்டு ராவ் ஜோடாவை அணுகுவதற்கு முன்பே ஜோடா பிருமச்சாரியளித்த தனது பெரிய வாளை உருவி எதிரியைத் தடுத்தான். அவனைச் சேர்ந்த பத்து பத

21

21. மலைச்சாரல் ஓசை

18 January 2024
0
0
0

கழுத்தில் பதித்திருந்த ஈட்டி சற்றும் அசையாமல் இருந்தாலும் அதில் ஒரு திடமும், ஈட்டியைப் பிடித்திருந்தவன் கையில் ஈவு இரக்கமற்ற ஓர் உறுதியும் இருந்ததைக் கவனித்த ராவ்ஜோடா, தான் சிறிது அசைந்தாலும் அந்த ஈட்

22

22. பரீட்சை

18 January 2024
0
0
0

பாபுஜியின் நூறு புரவிகள் ஏதோ பெரும் புயலைப் போல் மலைச்சரிவில் வந்ததாலும், அவை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் தனது புரவியில் இருந்து தன்னை வீழ்த்திவிட்டதாலும் மலைப்பாறையில் புரண்ட ஜோடா வெகு துரிதமாகப் பாறையில

23

23. அடவியில் ஒரு காட்சி!

18 January 2024
0
0
0

நீண்டநாள் பிரிந்த மகனை ஆர்வத்துடன் தழுவும் தந்தை போல ஜோடாவை பல விநாடி தழுவி நின்ற பாபுஜி, கடைசியில் அவனுக்குத் தமது கைகளில் இருந்து விடுதலை அளித்தபோது அவர் கண்களில் ஆனந்தக் கண்ணீர்த் துளிகள் இரண்டு தே

24

24. காதல் பாபமா?

18 January 2024
0
0
0

அடர்ந்த அந்த அடவிக்குள் நாலைந்து பங்கஜங்களை நீர்மட்டத்துக்குமேல் காட்டிக்கொண்டிருந்த சிறு வாவியின் கரையில் மலை அரசியும் ஜோடாவும் உட்கார்ந்திருந்த நிலையைக் கண்டதும் இரண்டு பிருமச்சாரிகளும் தங்கள் பிரும

25

25. ஜோடாவின் துணிவு!

18 January 2024
0
0
0

பாபுஜியும், பிருமச்சாரியும் விழிப்பதைப் பார்த்த ஜோடா, “உங்கள் இருவருக்கும் வரவர சுயநம்பிக்கை போய்விட்டது” என்று ஓர் அம்பை வீசினான். அதுவரை தாங்கள் கண்ட காட்சியால் குழப்பத்தில் இருந்த இரு பிருமச்சாரி

26

26. சாவுகாரைப் பிடித்த சனியன்!

18 January 2024
0
0
0

மண்டோர் அரசின் முதலமைச்சராயிருந்து, சந்தசிம்மன் ஆக்கிரமிப்புக்குப் பின்பு அந்தப் பதவியில் இருந்து விலகி, அரண்மனையில் தமக்கு முன்னாள் மன்னனால் அளிக்கப்பட்டு இருந்த இடத்தையும் சந்தசிம்மனிடம் ஒப்புடைத்து

27

27. அடைத்த கதவு!

18 January 2024
0
0
0

காந்தோஜியின் குறுவாள் அழுந்தியதாலும், எச்சரிக்கையாலும், அவன் பின்னால் நின்றிருந்த மஞ்சாஜியின் உதடுகளில் துளிர்த்திருந்த குரூரப் புன்முறுவலாலும், சாவுகார் அஞ்சி நடுநடுங்கிவிடுவார் என்றோ, முன்னே நடந்துவ

28

28. வேடர் குடிசை மர்மம்!

18 January 2024
0
0
0

கோட்டைக் காவலன் சொன்ன செய்தியால் மலைத்த இருவரில் சாவுகாரே முதலில் திகைப்பை உதறிக்கொண்ட தன்றி சமயாசந்தர்ப்பம் தெரியாமல் கோப்தையும் காட்டினார். “காவலனே! வணிகர்களைத் தடை செய்யும் வழக்கம் மார்வாரில் கிடைய

29

29. உள்ளே ஒரு பெண் குரல்!

18 January 2024
0
0
0

அன்று பகல் முழுவதும் மார்வார் படைத்தலைவனான ஜகத்சிம்மனுக்கும் மண்டோர் கோட்டை காவலனுக்கும் உணவு முதலிய விஷயங்களில் ராஜோபசாரம் நடந்தாலும், அவ்விருவரும் கேட்ட கேள்விகளுக்கு மட்டும் எந்த வேடனும் நேரடியாக ப

30

30. ஜோடாவின் துன்மார்க்கம்!

19 January 2024
1
0
0

மூன்று குணங்களை மனிதன் தவிர்ப்பது நல்லது. தனக்கு சம்பந்தமில்லாத விஷயங்களில் அக்கறை காட்டுவது, ஒன்று. ஒட்டுக் கேட்பது, இரண்டு. காலதாமதம் செய்வது, மூன்று. இந்த மூன்றில் ஏதாவது ஒரு குணமே யாரையும் இக்கட்ட

31

31. மணக்கோலம்!

19 January 2024
1
0
0

வீரனாகப் படைகளை இயக்கி, இழந்த அரசை மீட்பதில் சித்தத்தை செலுத்த வேண்டிய மார்வார் மன்னன், கேவலம், பெண் மோகம் கொண்டவனாகக் குடிசையில் மறைந்து கொண்டு காலத்தை ஓட்டுவதை நினைத்த ஜகத்சிம்மன் வேடவர் குடிசைக் கூ

32

32. சந்திர முகம்

19 January 2024
1
0
0

மண்டோர் படைத்தலைவனான ஜகத்சிம்மன் தனது மன்னனின் திருமணத்தையே நிறுத்த முயன்றதும், அதற்காகக் கூச்சலிட்டதும் பலருக்கு கோபத்தையும் சிலருக்கு வியப்பையும் உண்டாக்கினாலும், பிருமச்சாரி ஹர்பாசங்க்லாவோ, திருமணப

33

33. இழந்த சொர்க்கம்

19 January 2024
1
0
0

ராவ்ஜோடாவின் அணைப்பில் இருந்த அழகியின் சந்திர வதனத்தைக் கண்டதும் ஜகத்சிம்மன் திகைப்பும் அதிர்ச்சியும் ஒருங்கே அடைந்தான் என்றால் அதற்குக் காரணம் இருக்கவே செய்தது. அந்த முகம் மலை அரசியின் முகம்! முகத்

34

34. பதவி இறக்கம்!

19 January 2024
1
0
0

மலை அரசியின் மறுபிம்பம் போன்ற மின்னிடையாளுடன், ஜோடா கலந்து விளையாட இருந்த சமயத்தில் பிருமச்சாரி ஹர்பாசங்கலா அங்கு தோன்றியதும் கதவைத் தட்டியதும் பரமானந்தமாயிருந்தது, மண்டோர் படைத்தலைவன் ஜகத்சிம்மனுக்கு

35

35. மீண்டும் வந்தாள்!

19 January 2024
1
0
0

மண்டோரின் படைத்தலைவனாக இருந்த தன்னை திடீரென உபதளபதியாக்கிவிட்ட மன்னன் செயலைக் கண்டு மனம் துடித்த ஜகத்சிம்மன் அந்த அவமானத்தில் இருந்து எப்படி மீளலாம் என்று சிந்தித்தான். அது தவிர இந்த திடீர் பதவி இறக்க

36

36. மண்டோர் சமர்

19 January 2024
1
0
0

கேவலம், ஒரு பெண், புரவியில் இருந்து இறங்க, அவள் காலுக்குப் படியாக தனது இரு கைகளையும் கோத்து நீட்டிய பிருமச்சாரியிடம் பெரிதும் வெறுப்புக் கொண்டான், ஜகத்சிம்மன். பிருமச்சாரி உண்மையில் பெரும் போலி பிருமச

37

37. மணலில் தோய்ந்த ரத்தம்

19 January 2024
1
0
0

மண்டோர் போரில் மாவீரர்களான சந்தசிம்மன் புதல்வர்கள் அடைந்த தோல்விக்குக் காரணம் தாங்கள் போரிடும் எதிரிகளின் திறனை அவர்கள் தவறாக எடைபோட்டதுதான் என்று கர்னல் ஜேம்ஸ்டாட் தமது ராஜபுதன வரலாற்று நூலில் தெளிவா

38

38. துரோகி!

19 January 2024
1
0
0

மலை அரசி தனது வளையல் கரங்களை நீட்டி தன்னைக் கைது செய்யும்படிக் கேட்டுக்கொண்டதும் காந்தோஜி தனது தம்பியின் மரணத்தையும் மறந்து வியப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஒருங்கே அடைந்தான். அப்பொழுதும் மலை அரசி வேட்டுவர

39

39. வேகம்! தாகம்!

19 January 2024
1
0
0

மேவாரின் தலைநகரான சித்தூரில் இருந்து தப்பி ஓடிவந்து லூனி ஆற்றின் உப்பு நீரில் தந்தையின் மரணத்துக்கு நீராடிய அதே துறையில், கிட்டத்தட்ட அதே இடத்தில் தங்கள் வம்ச துர்ப்பாக்கியத்துக்கும் அவப் பெயருக்கும்

40

40. அரசி ஆன, மலை அரசி!

19 January 2024
1
0
0

மலை அடிவாரப் புதரில் மலை அரசி மல்லாந்து கிடந்த கோலம் மண்டோர் மன்னனின் வெறியைக் கிளறிவிடவே, அவன் உலகத்தையே மறந்து, அதுவரை நேர்ந்த நிகழ்ச்சிகளால் மனம் ஏற்படுத்திய கட்டுப்பாடுகளையும் தடைகளையும் உதறி அவள்

---

ஒரு புத்தகத்தைப் படியுங்கள்