shabd-logo

33. இழந்த சொர்க்கம்

19 January 2024

2 பார்த்தது 2

ராவ்ஜோடாவின் அணைப்பில் இருந்த அழகியின் சந்திர வதனத்தைக் கண்டதும் ஜகத்சிம்மன் திகைப்பும் அதிர்ச்சியும் ஒருங்கே அடைந்தான் என்றால் அதற்குக் காரணம் இருக்கவே செய்தது. அந்த முகம் மலை அரசியின் முகம்!
முகத்தில் அத்தனை ஒற்றுமையிருந்தும் அது மலை அரசியாக இருக்க முடியாது என்று திட்டவட்டமாக எண்ணினான் ஜகத்சிம்மன். மலை அரசியின் குரலை அவன் ஏற்கனவே கேட்டிருந்ததால், அந்தக் குரலுக்கும் இந்த மலை அரசியின் பிரதிபிம்பத்தின் குரலுக்கும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசம் இருந்ததை சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி உணர்ந்திருந்தான். மலை அரசியின் குரலும் மதுரம் என்றாலும் அதில் சற்று அதிகாரமும் திட்டவட்டமான திடகாத்திரமும் உண்டு என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான். ஆனால், இந்தப் பெண்ணின் குரல், குயிலின் குரல். பெரிதும் குழைந்து கொஞ்சுவது போன்ற மெல்லிய குரல். மலை அரசியின் குரலின் திடம் இதில் கிடையாது. அச்சம் கலந்த சங்கீதம் இழைந்தோடும் இன்பக் குரல். சிறிது கீச்சுக் குரலும்கூட. “இருவர் குரலுக்கும் இருந்த வித்தியாசம் மலைக்கும் அருவிக்கும் உள்ள வித்தியாசம்” என்று உவமையும் சொல்லிக்கொண்டான் படைத்தலைவன்.
அந்தச் சமயத்தில் சந்திரனை நோக்கி மல்லாந்து தலைதாழ்த்திய அந்தப் பெண் லேசாக நகைத்து “இன்று உங்கள் திருமண நாள்” என்று கொஞ்சிப் பேசினாள்.
பின்னால் அவள் தலையைச் சாய்த்ததால் தன் அணைப்பில் இருந்த இடைக்கு மேலேயிருந்த அவள் அழகிய மார்பகங்கள் இரண்டும் ஜோடாவின் கண்ணுக்கு இலக்காகவே அவன் பதிலேதும் சொல்லாமல் அவற்றை வெறித்து நோக்கினான்.
அவள் மேலும் லேசாக நகைத்தாள். “ஏன் நான் சொன்னது உங்கள் காதில் விழவில்லையா?” என்று வினவினாள் நகைப்பின் ஊடே.
இந்தக் கேள்வி ஜகத்சிம்மன் எண்ணத்தை உறுதி செய்தது, “ஆம், இவள் வேறுதான், ஒருவேளை மலை அரசியின் இரட்டைப் பிறவியாயிருப்பாளோ?” என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக் கொள்ளவும் செய்தான்.
மேற் கொண்டு எதுவும் எண்ண அவனுக்கு அவகாசமில்லை. ஜோடா திடீரெனக் குனிந்து அவள் வெண்மைக் கழுத்தில் தன் முகத்தைப் புதைத்தான். அவள் தனது கண்களை உணர்ச்சி மிகுதியால் மூடிக்கொண்டாள். ஜோடாவின் உதடுகள் அவள் கழுத்தில் ஆழப் புதைந்திருக்க அவன் தலை மட்டும் இப்படியும் அப்படியும் லேசாக அசைந்து அவள் உணர்ச்கிளுக்குத் தீ மூட்டியது. அவள் உணர்ச்சி மிகுதியால் “இன்று உங்கள் மணநாள். இது முறையல்ல. இன்று நீங்கள் அவள் இருக்கும் அறைக்குப் போக வேண்டும்” என்று கண்களை மூடியவண்ணம் பேசினாள்.
“யார் அவள்?” என்று சற்று இறைந்து கேட்டான் ஜோடா.
பதிலுக்கு அவள் “உஸ்” என்று எச்சரித்தாள் அவனை. கண்ணையும் விழித்தாள். “அதற்குள் மறந்துவிட்டீர்களா?” என்றும் கேட்டாள்.
“எதை?” ஜோடா கேட்டான் சொப்பன சொர்க்கத்தில் இருந்தபடி.
“உம். விழித்துக் கொள்ளுங்கள். யாராவது வரப் போகிறார்கள்.”
“யார் வந்தாலும் கொன்றுவிடுகிறேன்.”
“கொல்லும் நாள் இல்லை, இது.”
“ஏன் இல்லை. நீதான் என்னைக் கொல்லுகிறாயே.”
“நானா!”
“ஆம்.”
“பொய்.”
“உண்மை. உன் உள்ளத்தைக் கேட்டுப் பார்.”
“சரி சரி, விடுங்கள் என்னை.”
அவளுடைய இந்த கோரிக்கைக்குப்பின் ஜோடா நிதானத்தை இழந்தான். “உன்னை விடுவதா? அடிகள்ளி. நீ ஆட்டும் பொம்மையா நான்?” என்று இன்பவெறி காட்டி அவள் மார்பகச் சீலையை விலக்க முயன்றான். அவள் இரண்டு கைகளும் அவன் கையைப் பிடித்துத் தடை செய்தன.
“வாருங்கள் மாளிகைக்குச் செல்வோம்” என்று கூறி மெள்ள தன்னை விடுவித்துக்கொள்ள முயன்றாள்.
இந்தச் சமயத்தில் நல்ல கரிய மேகம் ஒன்று சந்திரனை மூடிவிடவே காட்டில் அந்தகாரம் புகுந்தது. அந்த அந்தகாரத்தில் எட்ட நடந்தது என்னவென்று தெரியவில்லை ஜகத்சிம்மனுக்கு. ஏதோ இருவர் அசையும் ஒலி மட்டும் கேட்டது.
“சரி வா! மாளிகைக்குப் போவோம். அங்கு உன்னை பக்கத்து விடுதிக்கு அழைத்துப் போகிறேன்” என்ற ஜோடாவின் குரலும் தெளிவாகக் கேட்டது.
“என்ன துணிவு இவனுக்கு? கட்டிய மனைவி மாளிகையில் இருக்க, அவள் பள்ளியறைக்குச் செல்லாமல், பக்கத்து விடுதிக்கு இவளை அழைத்துப் போகிறானாமே. பார்ப்போம் இவன் போவதை” என்று சீறிவிட்டு அவ்விடத்தை விட்டு அகன்றான்.
அவன் மாளிகையை அடைந்தபோது நள்ளிரவு. வாயிலில் பிருமச்சாரி உலாவிக்கொண்டு இருந்தார் தீர்க்க சிந்தனையுடன்.
அவரை நோக்கிச் சென்ற படைத்தலைவன் “பிருமச்சாரி! என்ன யோசிக்கிறீர்கள்?” என்று வினவினான்.
“மன்னரைக் காணவில்லை” என்றார் ஹர்பாசங்க்லா.
“இப்பொழுது வருவார்” என்றான் ஜகத்சிம்மன்.
“எங்கிருந்து?”
“காட்டுக்குள் இருந்து.”
“அங்கு யார் இருக்கிறார்கள்?”
“மலை அரசியின் இரட்டைப் பிறவி.”
“என்ன உளறுகிறீர்?”
“உளறுகிறேனா அல்லவா என்பது இன்னும் சிறிதுநேரத்தில் தெரியும்.”
பிருமச்சாரி படைத்தலைவனைக் கூர்ந்து நோக்கினார்.
“அடபாவமே” என்று அனுதாபப்பட்டுக் கொண்டார்.
“என் மூளை சரியாகத்தான் இருக்கிறது” என்றான் ஜகத்சிம்மன் கோபத்துடன்.
“அப்படியா?” என்றும் படைத்தலைவன் முகத்தை ஆராய்ந்தார் பிருமச்சாரி.
“சந்தேகமாக இருக்கிறதா?” சீறினான் படைத்தலைவன்.
“இல்லை. அணுவளவும் சந்தேகமில்லை” என்ற பிருமச்சாரி, “எதற்கும் நீங்கள் போய் படுத்துக்கொள்ளுங்கள்” என்று உபதேசமும் செய்தார்.
“படுத்துக் கொள்கிறேன். ஆனால், என்னைப் பைத்தியம் என்று நினைக்க வேண்டாம்” என்றான் ஜகத்சிம்மன்.
“இல்லை.”
“ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா?”
“ஆம்.”
இதற்குமேல் பிருமச்சாரி பேசவில்லை. ஒரு காவலனை மட்டும் விளித்து “இவருக்கு படுக்க வசதி செய்யுங்கள்” என்று கூறினார்.
காவலனுடன் ஜகத்சிம்மன் சென்றான். அவனை அடுத்த விடுதிக்கு அழைத்துச் சென்ற காவலன் ஓர் அறையைக் காட்டி “இங்கு நீங்கள் படுக்கலாம்” என்றான்.
அறை சிறியதுதான். பஞ்சணை ஏதுமில்லை. ஒரு பெரிய மான் தோல் மட்டும் விரிக்கப்பட்டுக் கிடந்தது கீழே. அதில் படுத்த ஜகத்சிம்மனுக்கு உறக்கம் வரவில்லை. சென்ற சில நாட்களில் ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் அவன் மனதில் எழுந்து அவனைப் பெரிதும் உருட்டிக் கலக்கிக் கொண்டிருந்தன. அவன் தன்னையே பல கேள்விகள் கேட்டு பதில் சொல்லிக்கொண்டான்.
“நான் கண்டதெல்லாம் கனவா?”
“இல்லை.”
“கேட்டதெல்லாம்?”
“பொய்யல்ல, உண்மை எப்படிப் பொய்யாகும்?”
“மலை அரசி இன்னொருத்தி இருக்க முடியுமா?”
“ஏன் முடியாது? இரட்டைப் பிறவிகள் உலகத்தில் இயற்கைதானே?”
“அப்படியானால் அது மலை அரசிக்குத் தெரியாதிருக்குமா?”
“தெரிந்திருக்கலாம். ராஜபுதனச் சூழ்நிலையில், சதா போர் விளையும் பூமியில் நகரங்களைவிட்டு மக்கள் ஓடும் நிலையில் எதுவும் நிகழலாம். இரட்டைப் பிறவிகள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கலாம் குழந்தைப் பருவத்திலேயே.”
“ஆனால், ஜோடாவினால் இந்தப் பெண்ணை இங்கு எப்படி மறைக்க முடிந்தது?”
“கொண்டுவந்து காட்டில் வைத்திருக்கலாம்.”
“இங்கு இந்த விடுதிக்கு அழைத்துவரப் போவதாகச் சொன்னாரே.”
“வந்தால் முடிந்தது கதை. பிருமச்சாரி அவரை சும்மாவிடமாட்டார்.”
இப்படிக் கேள்வியும் பதிலும் தானே சொல்லி சுய விசாரணையில் இறங்கியபோதுதான் பக்கத்து அறையில் பேச்சு அரவம் கேட்டது.
“சொன்னபடி செய்துவிட்டேன், பார்த்தாயா?” என்று கேட்டான் ஜோடா.
“நீங்கள் பலே கெட்டிக்காரர்” என்றாள் அந்தப் பெண்.
“பிருமச்சாரி கண்ணில்...”
“மண்ணைத் தூவிவிட்டீர்கள்.”
“இந்த விடுதிக்கு இந்த வழியிருப்பது அவருக்குத் தெரியாது.”
“இந்த இடத்துக்கு அவர் சொந்தக்காரர் அல்லவா?” என்று கேட்டாள் அவள்.
“அவர் பிருமச்சாரி. இந்தத் திருட்டு வழியை அவர் கண்டுபிடிக்க அவசியமில்லை” என்றான் ஜோடா.
இதைக் கேட்ட அவள் நகைத்தாள். அதே இன்ப நகைப்பு. குழந்தைக் குரல். “உங்கள் மனைவி தனித்திருப்பாளே” என்றாள் அவள் நகைப்பின் ஊடே.
“உன்னால் மட்டும் தனித்திருக்க முடியுமா?” என்ற ஜோடா “சரி! இரவு முழுவதையும் பேசியே கழிக்க. வேண்டாம்” என்றான்.
அதே சமயத்தில் பிருமச்சாரியின் குரல் பலமாக ஒலித்தது.
“யார் இந்த விடுதிக்குள் வந்தது சற்று முன்பாக?” என்று கர்ச்சித்தார் பிருமச்சாரி. அத்துடன் வேகமாக உள்ளேயும் வந்தார். அவர் காலடிகள் தாழ்வரையில் உலக்கை தட்டுவதுபோல் ஒலித்தன.
அடுத்த விநாடி, அடுத்த அறை பலமாகத் தட்டப்பட்டது. ஜோடாவின் சொர்க்கமே இடிந்துவிழப் போவதாக நினைத்தான் ஜகத்சிம்மன்.

சாண்டில்யன் மூலம் மேலும் புத்தகங்கள்

40
கட்டுரைகள்
மலை அரசி
0.0
மாலை அரசி தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு அற்புதமான வரலாற்று நாவல். பிரபல தமிழ் எழுத்தாளர் சாண்டில்யன் இந்த மனதை மயக்கும் புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார். சாண்டில்யன் வரலாற்றுப் புனைகதைகளுக்காகப் புகழ்பெற்ற தமிழ் எழுத்தாளர் ஆவார், மேலும் அவர் தனது வரலாற்று, காதல் மற்றும் சாகச நாவல்களுக்காக நன்கு அறியப்பட்டவர், இது பெரும்பாலும் சோழ மற்றும் பாண்டிய பேரரசுகளின் காலங்களில் அமைக்கப்பட்டது.
1

1. சுடர்க்கொடி

15 January 2024
0
0
0

சரித்திரம், பூமி, வாழ்க்கையின் கர்ம பலன்கள் ஆகிய சகலத்திலும் ஒரு சுழற்சியும் தொடர்ச்சியும் இருப்பதாக சாஸ்திரங்கள் கூறுவதில் எத்தனை உண்மையிருக்கிறதென்பதை, சுற்றிலும் தன்னை எரித்துக்கொண்டிருந்த மணற்பரப்

2

2. விளக்கில் விரிந்த கதை

15 January 2024
0
0
0

வனப்பிரஸ்த ஜோகியின் மலைக்குகை வாயிலில், மரங்கள் அடர்த்தியாயிருந்ததால் இருள் கடுமையாக இருந்த அந்தப் பிராந்தியத்தில், பந்தத்தை கையில் ஏந்தி அதன் சுடர் முகத்தில் வீச சுடர்க்கொடியென்ற காரணப் பெயருக்கு முற

3

3. துணைவன்!

15 January 2024
0
0
0

விரிந்து படர்ந்து எரிந்த விளக்கின் சுடரை விந்தைக் கண்களுடன் நோக்கிய ராவ்ஜோடா. அதில் விரிந்த கதையைக் கண்டதும் மெய்சிலிர்த்துப் போனான். முதலில் அந்தச் சுடரில் ஏதும் தெரியாததால் புரியாமல் விழித்த மார்வ

4

4. இரு விந்தைகள்

15 January 2024
0
0
0

மலை அரசியின் மதுர இதழ்களில் இருந்து உதிர்ந்த அந்தக் கொடுமையான சொற்களைக் கேட்டதும், வியப்பும் அச்சமும் கலந்த உணர்ச்சிகள் ராவ்ஜோடாவின் இதயத்தை மளடுருவிச் சென்றன. அப்படி அவன் நடுங்கியதை பக்கத்தில் உட்கார

5

5. நான் வருவேன்

15 January 2024
0
0
0

வனப்பிரஸ்த ஜோகியின் குகையைவிட்டு வெளியேறிய மலை அரசி, வேகமாக மலையின் அடர்ந்த காட்டுப் பகுதிகளில் நடந்து சென்றதும், விளைவித்த இரண்டு விந்தைகளும் மகாவீரனான மார்வார் இளவரசனை திகில் கொள்ளச் செய்தன என்றால்,

6

6. பெண் துணை!

15 January 2024
0
0
0

பெண்ணின் லாவண்யத்தால் ஆண்மகன் அறிவு அழிந்துவிடுகிறது. கவர்ச்சியான கன்னியின் முன்பாக எந்த ஆண்மகனும் சுயபுத்தியை இழந்துவிடுகிறான். இந்தப் பழைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு அத்தாட்சியாக நின்றான் ராவ்ஜோடா. “உனது வீ

7

7. சாகுந்தலம்

16 January 2024
1
0
0

பந்தத்தையும் அணைத்துவிட்டு இருண்ட குகைக்குள் தன்னை வா வா என்று அழைத்த அந்த பருவப் பாவையின் துணிவை நினைத்து ஜோடா திகிலுக்கு இலக்காகி நின்ற நேரத்தில், மலைஅரசியே குகை வாயிலைவிட்டு அவனை அணுகி, அவன் கையைப்

8

8. காட்டு மலர்

16 January 2024
1
0
0

பாவின் வாலிப முரட்டு முகம் அவள் வழவழத்த கழுத்தில் திடீரென அழுந்திப் புரண்டபோது, மலை அரசியின் இதயமும் அந்த வாலிபன் உள்ளத்தைப்போலவே உணர்ச்சி அலைகளில் உருண்டது. அத்தனை உணர்ச்சி எழுச்சியிலும் அரசகுமாரன்

9

9. நிலையற்ற அரசு

16 January 2024
1
0
0

மலை அரசியை “காட்டு மலர்” என்று குறிப்பிட்டதோடு தனது பேச்சை ஜோடா நிறுத்திக்கொண்டு இருந்தால் ஜகத்சிம்மனின் கோபம் தலைக்கு ஏறியிருக்காது. “இவள் மார்வார் ராணி” என்றும் சொல்லவே ஜகத்சிம்மனுக்கு கோபத்துடன் தி

10

10. பறந்த கிளி! தொடர்ந்த துன்பம்!

16 January 2024
1
0
0

மலை அரசியின் சொற்களோ உத்தரவுகளோ மந்திராலோசனை சபையில் இருந்தவர்களுக்குக் கட்டோடு பிடிக்காதிருந்தாலும் அவள் சொன்னதற்கு எல்லாம் ஜோடா தலையை ஆட்டியதால், அவள் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதில் அவர்கள் எல்லோருமே முன

11

11. மண்டோர் ரணகளம்

16 January 2024
1
0
0

மண்டோரின் பெரும் கதவுகள் சாத்தப்பட்டதாலும் போர்முரசு பலமாக ஒலித்ததாலும் வருவது என்னவென்பதை அறிந்த புது மகாராஜாவான ராவ்ஜோடா, புரவியின் கடிவாளத்தை பிடித்த நிலையிலேயே திகைத்து அமர்ந்துவிட்ட சமயத்தில் மலை

12

12. குகையில்...!

16 January 2024
1
0
0

பெற்றோர் புரிந்த பாவம் சிலரைப் பிடித்து வாட்டுகிறது. உற்றார் செய்த பாவமும் சிலரை விடுவதில்லை. பெற்றோரும் உற்றாரும் விளைவித்த பாவங்களுக்கு எப்பாவமும் அறியாத ஜோடா இலக்கானான். பேரனான மோகுல சிம்மனை சீராட்

13

13. அவள் கனவு!

16 January 2024
1
0
0

மலை அரசியைப் பார்த்து மார்வார் இளவரசனாயிருந்து அரசனாகி, நாட்டையும் பறிகொடுத்த ராவ்ஜோடா, அத்தகைய ஒரு கேள்வியைக் கேட்டான் என்றால், அதற்கு மூலகாரணம் அவளுடைய விபரீதமான பதில்தான். “நாம் தனித்திருப்பது உனக்

14

14. தண்டனை!

17 January 2024
1
0
0

மலை அரசியை தரையில் கிடத்திவிட்டு குகையின் வாயிலுக்கு வந்த ராவ்ஜோடாவின் செவிகளில் ஜகத்சிம்மனும் மற்ற வீரர்களும் ஏறிவந்த புரவியின் குளம்படி ஒலிகள் கூடக் கேட்கவில்லை. குகைக்கு உள்ளே மலை அரசியின் அருகாமைய

15

15. ஹர்பா சங்க்லா!

17 January 2024
0
0
0

மலை அரசியால் மன்னிக்கப்பட்டு ஜோடாகிருக்குச் செல்லும்படி பணிக்கப்பட்ட ஜகத்சிம்மன் உடனடியாகத் திரும்பவில்லை தனது புரவியை நோக்கி நின்ற இடத்திலேயே அசைவற்று நின்றான் பல விநாடிகள். பிறகு சட்டென்று வேகமாக நட

16

16. அந்தி வானம்

17 January 2024
0
0
0

அதிர்ஷ்டம் என்பது ஒரு மனிதனைப் பிடித்துக்கொண்டால் அவனை அது லேசில் விடுவது இல்லை. கூடியவரையில் விடாமல் தொடர்கிறது. துரதிர்ஷ்டக்காரனுக்கு புத்தி பேதலிக்கிறது. காலம் கைகொடுப்பது இல்லை. எதையும் காலங்கடந்த

17

17. வாளின் கதை!

17 January 2024
0
0
0

ஜோடாவைப்பற்றி விசாரித்ததும் மலை அரசியின் மதிமுகம் அந்திவானம் போல் சிவந்துவிட்டதைக் கண்டதுமே நைஷ்டிக பிருமச்சாரியும், எந்தப் பெண்ணையும் கண்ணெடுத்துப் பார்க்காதவரும், பிருமச்சாரி விரதம் கெடக்கூடாது என்ப

18

18. தேடி வந்த அதிர்ஷ்டம்!

17 January 2024
0
0
0

மார்வார் மன்னனையும் மலைக்க வைத்த அந்த விசித்திரக் கதையைச் சொல்லுமுன்பு பிருமச்சாரி அந்தச் சிறு வீட்டின் முற்றத்தை வளைத்திருந்த சுற்றுக் கட்டடத்தின்மீது உட்கார்ந்து கீழ் இருந்த முற்றத்தில் தமது கால்களை

19

19. பாலைவனக் கூடாரம்

17 January 2024
0
0
0

இரவு தந்த இருளில், மலைக்காடு வீசிய இதமான காற்றில், சாளரத்துக்கு அருகில் இருந்த மகிழ மரம் பரவவிட்ட சுகந்தத்தின் சூழ்நிலையில், மலை அரசியை சூழ்ந்து நெருக்கிய ஜோடாவின் கரங்கள் நெருக்கியதோடு நில்லாமல் இன்ப

20

20. கரிய புரவி! கழுத்தில் ஈட்டி!

18 January 2024
0
0
0

ஜோடாவின் பரம விரோதியான சந்தசிம்மனின் மூத்த மகன் காந்தாஜி தன் வாளை உருவிக்கொண்டு ராவ் ஜோடாவை அணுகுவதற்கு முன்பே ஜோடா பிருமச்சாரியளித்த தனது பெரிய வாளை உருவி எதிரியைத் தடுத்தான். அவனைச் சேர்ந்த பத்து பத

21

21. மலைச்சாரல் ஓசை

18 January 2024
0
0
0

கழுத்தில் பதித்திருந்த ஈட்டி சற்றும் அசையாமல் இருந்தாலும் அதில் ஒரு திடமும், ஈட்டியைப் பிடித்திருந்தவன் கையில் ஈவு இரக்கமற்ற ஓர் உறுதியும் இருந்ததைக் கவனித்த ராவ்ஜோடா, தான் சிறிது அசைந்தாலும் அந்த ஈட்

22

22. பரீட்சை

18 January 2024
0
0
0

பாபுஜியின் நூறு புரவிகள் ஏதோ பெரும் புயலைப் போல் மலைச்சரிவில் வந்ததாலும், அவை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் தனது புரவியில் இருந்து தன்னை வீழ்த்திவிட்டதாலும் மலைப்பாறையில் புரண்ட ஜோடா வெகு துரிதமாகப் பாறையில

23

23. அடவியில் ஒரு காட்சி!

18 January 2024
0
0
0

நீண்டநாள் பிரிந்த மகனை ஆர்வத்துடன் தழுவும் தந்தை போல ஜோடாவை பல விநாடி தழுவி நின்ற பாபுஜி, கடைசியில் அவனுக்குத் தமது கைகளில் இருந்து விடுதலை அளித்தபோது அவர் கண்களில் ஆனந்தக் கண்ணீர்த் துளிகள் இரண்டு தே

24

24. காதல் பாபமா?

18 January 2024
0
0
0

அடர்ந்த அந்த அடவிக்குள் நாலைந்து பங்கஜங்களை நீர்மட்டத்துக்குமேல் காட்டிக்கொண்டிருந்த சிறு வாவியின் கரையில் மலை அரசியும் ஜோடாவும் உட்கார்ந்திருந்த நிலையைக் கண்டதும் இரண்டு பிருமச்சாரிகளும் தங்கள் பிரும

25

25. ஜோடாவின் துணிவு!

18 January 2024
0
0
0

பாபுஜியும், பிருமச்சாரியும் விழிப்பதைப் பார்த்த ஜோடா, “உங்கள் இருவருக்கும் வரவர சுயநம்பிக்கை போய்விட்டது” என்று ஓர் அம்பை வீசினான். அதுவரை தாங்கள் கண்ட காட்சியால் குழப்பத்தில் இருந்த இரு பிருமச்சாரி

26

26. சாவுகாரைப் பிடித்த சனியன்!

18 January 2024
0
0
0

மண்டோர் அரசின் முதலமைச்சராயிருந்து, சந்தசிம்மன் ஆக்கிரமிப்புக்குப் பின்பு அந்தப் பதவியில் இருந்து விலகி, அரண்மனையில் தமக்கு முன்னாள் மன்னனால் அளிக்கப்பட்டு இருந்த இடத்தையும் சந்தசிம்மனிடம் ஒப்புடைத்து

27

27. அடைத்த கதவு!

18 January 2024
0
0
0

காந்தோஜியின் குறுவாள் அழுந்தியதாலும், எச்சரிக்கையாலும், அவன் பின்னால் நின்றிருந்த மஞ்சாஜியின் உதடுகளில் துளிர்த்திருந்த குரூரப் புன்முறுவலாலும், சாவுகார் அஞ்சி நடுநடுங்கிவிடுவார் என்றோ, முன்னே நடந்துவ

28

28. வேடர் குடிசை மர்மம்!

18 January 2024
0
0
0

கோட்டைக் காவலன் சொன்ன செய்தியால் மலைத்த இருவரில் சாவுகாரே முதலில் திகைப்பை உதறிக்கொண்ட தன்றி சமயாசந்தர்ப்பம் தெரியாமல் கோப்தையும் காட்டினார். “காவலனே! வணிகர்களைத் தடை செய்யும் வழக்கம் மார்வாரில் கிடைய

29

29. உள்ளே ஒரு பெண் குரல்!

18 January 2024
0
0
0

அன்று பகல் முழுவதும் மார்வார் படைத்தலைவனான ஜகத்சிம்மனுக்கும் மண்டோர் கோட்டை காவலனுக்கும் உணவு முதலிய விஷயங்களில் ராஜோபசாரம் நடந்தாலும், அவ்விருவரும் கேட்ட கேள்விகளுக்கு மட்டும் எந்த வேடனும் நேரடியாக ப

30

30. ஜோடாவின் துன்மார்க்கம்!

19 January 2024
1
0
0

மூன்று குணங்களை மனிதன் தவிர்ப்பது நல்லது. தனக்கு சம்பந்தமில்லாத விஷயங்களில் அக்கறை காட்டுவது, ஒன்று. ஒட்டுக் கேட்பது, இரண்டு. காலதாமதம் செய்வது, மூன்று. இந்த மூன்றில் ஏதாவது ஒரு குணமே யாரையும் இக்கட்ட

31

31. மணக்கோலம்!

19 January 2024
1
0
0

வீரனாகப் படைகளை இயக்கி, இழந்த அரசை மீட்பதில் சித்தத்தை செலுத்த வேண்டிய மார்வார் மன்னன், கேவலம், பெண் மோகம் கொண்டவனாகக் குடிசையில் மறைந்து கொண்டு காலத்தை ஓட்டுவதை நினைத்த ஜகத்சிம்மன் வேடவர் குடிசைக் கூ

32

32. சந்திர முகம்

19 January 2024
1
0
0

மண்டோர் படைத்தலைவனான ஜகத்சிம்மன் தனது மன்னனின் திருமணத்தையே நிறுத்த முயன்றதும், அதற்காகக் கூச்சலிட்டதும் பலருக்கு கோபத்தையும் சிலருக்கு வியப்பையும் உண்டாக்கினாலும், பிருமச்சாரி ஹர்பாசங்க்லாவோ, திருமணப

33

33. இழந்த சொர்க்கம்

19 January 2024
1
0
0

ராவ்ஜோடாவின் அணைப்பில் இருந்த அழகியின் சந்திர வதனத்தைக் கண்டதும் ஜகத்சிம்மன் திகைப்பும் அதிர்ச்சியும் ஒருங்கே அடைந்தான் என்றால் அதற்குக் காரணம் இருக்கவே செய்தது. அந்த முகம் மலை அரசியின் முகம்! முகத்

34

34. பதவி இறக்கம்!

19 January 2024
1
0
0

மலை அரசியின் மறுபிம்பம் போன்ற மின்னிடையாளுடன், ஜோடா கலந்து விளையாட இருந்த சமயத்தில் பிருமச்சாரி ஹர்பாசங்கலா அங்கு தோன்றியதும் கதவைத் தட்டியதும் பரமானந்தமாயிருந்தது, மண்டோர் படைத்தலைவன் ஜகத்சிம்மனுக்கு

35

35. மீண்டும் வந்தாள்!

19 January 2024
1
0
0

மண்டோரின் படைத்தலைவனாக இருந்த தன்னை திடீரென உபதளபதியாக்கிவிட்ட மன்னன் செயலைக் கண்டு மனம் துடித்த ஜகத்சிம்மன் அந்த அவமானத்தில் இருந்து எப்படி மீளலாம் என்று சிந்தித்தான். அது தவிர இந்த திடீர் பதவி இறக்க

36

36. மண்டோர் சமர்

19 January 2024
1
0
0

கேவலம், ஒரு பெண், புரவியில் இருந்து இறங்க, அவள் காலுக்குப் படியாக தனது இரு கைகளையும் கோத்து நீட்டிய பிருமச்சாரியிடம் பெரிதும் வெறுப்புக் கொண்டான், ஜகத்சிம்மன். பிருமச்சாரி உண்மையில் பெரும் போலி பிருமச

37

37. மணலில் தோய்ந்த ரத்தம்

19 January 2024
1
0
0

மண்டோர் போரில் மாவீரர்களான சந்தசிம்மன் புதல்வர்கள் அடைந்த தோல்விக்குக் காரணம் தாங்கள் போரிடும் எதிரிகளின் திறனை அவர்கள் தவறாக எடைபோட்டதுதான் என்று கர்னல் ஜேம்ஸ்டாட் தமது ராஜபுதன வரலாற்று நூலில் தெளிவா

38

38. துரோகி!

19 January 2024
1
0
0

மலை அரசி தனது வளையல் கரங்களை நீட்டி தன்னைக் கைது செய்யும்படிக் கேட்டுக்கொண்டதும் காந்தோஜி தனது தம்பியின் மரணத்தையும் மறந்து வியப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஒருங்கே அடைந்தான். அப்பொழுதும் மலை அரசி வேட்டுவர

39

39. வேகம்! தாகம்!

19 January 2024
1
0
0

மேவாரின் தலைநகரான சித்தூரில் இருந்து தப்பி ஓடிவந்து லூனி ஆற்றின் உப்பு நீரில் தந்தையின் மரணத்துக்கு நீராடிய அதே துறையில், கிட்டத்தட்ட அதே இடத்தில் தங்கள் வம்ச துர்ப்பாக்கியத்துக்கும் அவப் பெயருக்கும்

40

40. அரசி ஆன, மலை அரசி!

19 January 2024
1
0
0

மலை அடிவாரப் புதரில் மலை அரசி மல்லாந்து கிடந்த கோலம் மண்டோர் மன்னனின் வெறியைக் கிளறிவிடவே, அவன் உலகத்தையே மறந்து, அதுவரை நேர்ந்த நிகழ்ச்சிகளால் மனம் ஏற்படுத்திய கட்டுப்பாடுகளையும் தடைகளையும் உதறி அவள்

---

ஒரு புத்தகத்தைப் படியுங்கள்